16-1-2023

Fantastische GPR resultaten behaald door onze tto 6 leerlingen!

GPR: Global Perspectives & Research

Via dit nieuwsbericht willen we jullie informeren over de GPR resultaten van het huidige cohort tto 6 leerlingen die hebben meegedaan aan het GPR examentraject.

We kunnen trots zijn op de behaalde resultaten van onze leerlingen die bereid zijn geweest om bovenop een volwaardig vwo-vakkenpakket óók nog dit vak met een studielast van 360 slu af te ronden op een hoog niveau, gekoppeld aan een internationale benchmark van Cambridge International Assessment and Education.
De inzet van de scholieren is een groot compliment waard en verdient waardering. Dit resultaat is mede te danken aan de toewijding en medewerking van een grote groep docenten uit de onderbouw (m.n. GP-junior en sectie Engels) en bovenbouw (docenten/tutoren Paco, Cas, Nordin, Loek, Marja, Miek, Manon en Franka). Zonder hun inzet was het behalen van dit resultaat niet mogelijk geweest.

GPR is een A-level vak waarbinnen de leerlingen een grade halen van A*-A t/m E. Lager dan E is onvoldoende en wordt voorzien van een U(ngraded). Heel bijzonder is het aantal leerlingen dat een A-grade (5% hoogste wereldbenchmark) en A*(3% hoogste wereldbenchmark) hebben behaald in de laatste fase van het pre-ChatGPT tijdperk. 
Alle deelnemers hebben een uitdraai van hun resultaten gekregen en een officieel certificaat en grade list krijgen ze bij hun diploma uitreiking.

Compliment