17-1-2023

Kick-off sessie vakkenbeurs voor 3de-jaars leerlingen

Vakkenbeurs

Dinsdag 17 januari was de kick-off sessie van de vakkenbeurs voor de 3de-jaars leerlingen uit de klassen m3c, d en e. We hebben kunnen genieten van de rol die onze bovenbouwleerlingen hebben gepakt om als échte vak ambassadeurs hun kennis en ervaringen met de 3de-klassers te delen die binnenkort hun voorlopige profielkeuze gaan maken.
In de wandelgangen konden we diverse impressies opvangen:
'Ik weet zeker dat het wiskunde A wordt nu ik nog beter het verschil heb gezien met wiskunde B'
'Ik vind het moeilijk om te kiezen tussen Frans en Duits maar denk dat ik ze maar allebei ga kiezen'
'Doordat bovenbouwleerlingen over hun ervaringen praten begrijp ik beter hoe de bovenbouw is.'

Woensdag 18 januari was de vakkenbeurs voor havo 3 met de hulp van onze havo 4 leerlingen.
Donderdag 19 januari waren de tto gym en atheneumklassen aan de beurt.
Na deze vakkenbeurs, in drieluik, hebben alle 224 3de-jaars leerlingen op een andere manier kennisgemaakt met een achttal vakken uit de bovenbouw dankzij de medewerking van een grote groep bovenbouwleerlingen én de support van de secties van onze school.

Vakkenbeurs 3