3-2-2022

Stand van zaken onderwijshuisvesting aan de Groene Loper

Onderwijshuisvesting aan de Groene Loper

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, medewerkers,
We hebben jullie onlangs laten weten dat de toekomstvisie over het voortgezet onderwijs in
Maastricht door het college van bestuur van LVO (Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs) is
vastgesteld. De visie ligt momenteel voor bij de medezeggenschapsraden van de Maastrichtse
scholen en de gemeenteraad.