8-4-2020

Puck en Juul Knols zijn één van de 18 genomineerden voor de voor de landelijke Young Impact Award in de categorie Community. Lees via deze link https://juupu.nl/nominatie-puck-en-juul-young-impact-awards/ meer over hun nominatie. Puck en Juul zijn tevens ambassadeur van de Sociale Agenda van de provincie Limburg. Als oprichters van Juupu maken ze jongeren bewust van de impact die zij hebben op hun omgeving. Ze doen dit onder meer door het organiseren van inzamelingen op scholen voor mensen die in armoede leven, maar ook door het verzorgen van themadagen en workshops over jongerenparticipatie. Lees via deze link https://www.devereniginglimburg.nl/de-vereniging-limburg meer over hun ambassadeurschap. Porta Mosana College is trots op Juupu, is trots op deze leerling en oud-leerling die vanuit intrinsieke motivatie zoiets waardevols wisten neer te zetten. Eerst binnen de school, en nu ver erbuiten. Nu vragen wij en zij jullie om hulp! Puck en Juul maken kans op deze erkenning voor hun inzet in de vorm van een award als zij voldoende stemmen weten te verzamelen. De kans op landelijke erkenning en waardering, maar ook op landelijke uitbreiding van Juupu is nú dichterbij dan ooit. Elke mogelijke ondersteuning is in dezen nodig. We hopen dat jullie stemmen op Puck en Juul via de link https://youngimpact.nl/stemmen/#.

Nominatie Puck en Juul voor landelijke Young Impact Award