Miranda Zwietink

Beste ouders en leerkrachten,

Graag stel ik mij kandidaat voor de MR van Porta Mosana.

Ik woon met ons gezin van 4 kinderen in Eijsden. Onze jongste zoon Misha is dit jaar begonnen op TTO Gymnasium. Ik ben 42 jaar oud en woon inmiddels 24 jaar in Zuid-Limburg. Voor mijn studie International Business hier heen gekomen, en gebleven voor de liefde. Ik werk bij Boels Rental in Sittard als Manager van het Customer Services Center voor de BeNeLux. 

Wij zijn erg enthousiast over het onderwijs op Porta Mosana. Het is altijd spannend als je zoon naar de middelbare school gaat en een hele geruststelling als vanaf dag 1 hij duidelijk op zijn plek zit, goed begeleid wordt en voldoende wordt uitgedaagd. Ik ben geïnteresseerd in de MR omdat ik een bijdrage wil leveren aan dit onderwijs en graag deel wil uitmaken van het team dat zich hiermee bezig houdt. Het dalend aantal leerlingen in Maastricht brengt de nodige uitdagingen met zich mee, en ik wil daar graag over mee praten en mee denken in oplossingen. Mijn 20 jaar ervaring in het bedrijfsleven zal hier zeker positief aan bijdragen.

Met vriendelijke groet,

Miranda Zwietink

Douwe van der Meer

Goed onderwijs is fundamenteel voor de toekomst van onze kinderen. Goed onderwijs vereist ook goed bestuur. De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk onderdeel hiervan. Ik hoop dan ook via mijn stem in de MR een extra bijdrage te kunnen leveren aan dat goede bestuur en dus aan goed onderwijs.

Laat ik me even kort voorstellen; ik ben Douwe van der Meer, 44 jaar, en woon met mijn gezin in Maastricht. We gaan hopelijk nog enkele jaren betrokken zijn bij het middelbaar onderwijs in Maastricht, want op dit moment zit onze oudste zoon in de derde van het tto gymnasium van het Porta Mosana, de middelste zoon in de eerste op het St. Maartens college en de jongste zit nu in de zesde klas van de basisschool. Ik werk bij SABIC en ben daar verantwoordelijk voor marktontwikkeling. Hoewel de nadruk in mijn werk ligt op financiële haalbaarheid is het natuurlijk via de menselijke interactie en de wil om iets samen te doen, dat er iets kan worden gecreëerd.

De medezeggenschapsraad is als een verlengstuk voor ù om de school voor de toekomst te creëren. Wanneer u een stem op mij uit brengt kom ik graag met u in gesprek hoe we de inspraak die we hebben kunnen gebruiken om deze toekomst samen te kunnen maken. Het zijn de mensen die het verschil maken. Ik hoop op uw stem!

Berend Brouwer

Ik ben Berend Brouwer, 67 jaar, woonachtig in Maastricht. Ik ben gehuwd en heb twee dochters waarvan de jongste, Lise, in de derde klas zit van het Porta Mosana College. Opgeleid als psycholoog heb ik gewerkt in de bedrijfsgezondheidszorg en later als leidinggevende bij de gemeente Landgraaf. Hier heb ik met veel verschillende gemeentelijke taken ervaring opgedaan waaronder medezeggenschap. Inmiddels ben ik gepensioneerd en ben ik voorzitter van de oudervereniging van het Porta Mosana en bestuurslid van de Stichting Wereldwijd en de Stichting Vrienden van de Kloostertuin Opveld. Betrokkenheid van ouders bij het reilen en zeilen van de school is belangrijk en leidt o.m. tot betere schoolprestaties. Bovendien is het belangrijk dat de stem van ouders gehoord wordt, zeker in deze turbulente periode van schaalvergroting in het voortgezet onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk. Het besef dat ouders hieraan iets moeten en kunnen doen heeft mij gemotiveerd om me in te zetten voor “Wij zijn Porta” en de oudervereniging. Als ouders samen optrekken kunnen we zaken verbeteren; zie het resultaat van de acties n.a.v. de verplaatsing van docenten. Daarom ben ik kandidaat voor de MR. Ik heb ruime ervaring in het onderwijsveld, opgebouwd door mijn activiteiten bij Porta Mosana, maar ook als penningmeester van een school voor voorgezet onderwijs. Die bekendheid met wet- en regelgeving is belangrijk voor het werk in de MR.  Het afgelopen jaar heb ik de ouders in de MR kunnen adviseren. Ik wil me inzetten voor kwaliteit, continuïteit, keuzevrijheid in het onderwijs en persoonlijke aandacht voor leerlingen. Ik beschik over overtuigingskracht en doorzettingsvermogen. Samen kunnen we resultaten behalen; ik heb immers een sterke achterban achter me staan. Als u mij steunt spreek ik niet (alleen) als individuele ouder maar zal ik via de oudervereniging, veel meer ouders een stem geven.

 

Jeffrey Fonsaer

Ik ben Jeffrey Fonsaer oud-leerling van Porta Mosana en vader van Jana die sinds dit jaar in de brugklas zit. Ik ben getrouwd met Miriam Micuda. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Finance Manager bij United World College Maastricht. Ik vind het belangrijk om me in te zetten voor een fijne leeromgeving op Porta natuurlijk samen met de leerlingen, ouders en docenten. Ik heb zelf een hele fijne middelbare schooltijd gehad en deze gun ik elk kind. Ik heb een ruime ervaring binnen het onderwijs met name vanuit een financiële hoek. Ik ben sociaal en sensitief en ga hierdoor maar ook op basis van inhoud graag in gesprek.