Infoavonden tto leerjaar 1

Bericht d.d. 25 augustus 2020

Beste ouders van tto 1,

In de komende twee weken organiseert het Porta Mosana College infoavonden voor ouders. U ontvangt van de mentor van uw kind per email een uitnodiging hiervoor, met daarin wat spelregels over aanmelding hiervoor. 

De traditie kent naast dat moment van kennismaking met de mentor ook een plenair gedeelte voor alle ouders van een jaarlaag. De corona-omstandigheden maken dat dit jaar tot een grote uitdaging: met de fantastische aanmelding van 148 nieuwe tto-brugklassers laat zich dat niet eenvoudig organiseren in de beperkingen van ons gebouw. Wij hebben gekozen voor een andere oplossing, die volledig corona proof is. Via de navolgende link krijgt u toegang tot een ingesproken powerpoint presentatie over onze tto-afdeling, samengesteld door onze tto-coördinator Casper Gardeniers. Wij verzoeken u om dit filmpje te bekijken voordat u naar de kennismakingsavond met de mentor komt. Dat is namelijk het moment om eventuele vragen te stellen die u heeft n.a.v. het bekijken van het filmpje. In het onderwijs heet dit Flipping the Classroom: de klassikale instructie wordt online aangeboden, de vragen en verwerking ervan gebeurt in de klas. 

Wij wensen u veel plezier met het bekijken van ons filmpje en hopen u op gepaste afstand te ontmoeten op een van de infoavonden volgende week.

Met vriendelijke groet, mede namens Casper Gardeniers en de mentoren van tto 1, 

Ben Perry
teamleider tto onderbouw