Inhoud gymnasium

We vinden het belangrijk dat een gymnasiast een diepgaand en samenhangend begrip van de wereld van vandaag ontwikkelt. Onderwijs in de klassieke talen maakt de historische dimensie van onze samenleving tastbaar. De oudheid is immers overal aanwezig: in vocabulaire, in thema’s van literatuur en kunst en in een zo fundamenteel verschijnsel als democratie. In elke tekst ervaren de leerlingen dat zich in andere culturen verplaatsen betekent: eigen patronen loslaten – van zinsbouw tot en met de definitie van geluk.

De natuurlijke nieuwsgierigheid naar samenhang wordt gestimuleerd door samenwerking tussen verschillende vakken – in het dagelijkse onderwijs en in projectdagen en talrijke excursies. Alle vakken zoeken naar aansluiting bij de thema’s van het vak wetenschappelijke vorming (bijvoorbeeld geluk, duurzaamheid, gelijkheid). In de afsluiting van een periode worden verwerkingsopdrachten gegeven, waarbij de leerlingen de bij verschillende vakken opgedane kennis tot een samenhangend geheel verwerken. De leerlingen moeten daarvoor regelmatig ook op stap om in contact te komen met andere werelden dan de eigen vertrouwde omgeving. Zo ontwikkelen ze ook vaardigheden voor wereldburgerschap.

Bij het onderwijs in de klassieke talen is er veel aandacht voor de grammaticale structuur. Gymnasiasten krijgen een grondig inzicht in grammatica waardoor ze zich andere talen met meer gemak eigen kunnen maken. Binnen het tto bereiken de leerlingen een zeer hoog niveau in het Engels, bij de vwo-variant kunnen ze een versterkt programma in tenminste één van de moderne vreemde talen volgen. Hiermee kunnen extra certificaten behaald worden voor Frans (DELF-Scolaire), Duits (Goethe), Spaans (DELE) en Engels: Cambridge English Advanced (CAE) of Cambridge English Proficiency (CPE). De klassieke en moderne vreemde talen en Nederlands werken nauw samen aan een geïntegreerde aanpak van de grammatica.