Didactiek

Leerlingen die zich op het gymnasium thuis voelen, zijn leergierig, ambitieus en niet bang voor een uitdaging. Integendeel, ze willen dingen werkelijk begrijpen, zoeken naar verbanden en zijn niet tevreden met een oppervlakkig antwoord. We hebben gekozen voor een didactiek die past bij dit type leerlingen.

De leerlingen krijgen nieuwe stof niet steeds uitgelegd om het dan toe te passen in oefeningen. Zoveel mogelijk worden de leerlingen ertoe aangezet zelfstandig te denken en wetmatigheden zelf te ontdekken. Ook weten we uit ervaring dat juist begaafde leerlingen ondersteuning nodig hebben op het persoonlijke vlak. Daarom is de didactische aanpak gericht op het versterken van belangrijke kwaliteiten als nieuwsgierigheid, moed, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en precisie. Zo leren leerlingen bijvoorbeeld ook wat ze kunnen doen als het moeilijk wordt of als ze vast zitten. Ze leren te leren – onmisbare bagage in een complexe en dynamische wereld.

Binnen de Nederlandstalige variant krijgen de leerlingen per periode twee dagen onderdompeling in een van de moderne vreemde talen: in allerlei activerende werkvormen (bijvoorbeeld drama, schrijven, filmpjes maken) zijn ze twee dagen achtereen alleen in en met die vreemde taal bezig, die daardoor steeds minder ’vreemd’ voor ze wordt.

Binnen de tweetalige variant wordt de gymnasiumopleiding gecombineerd met alle aspecten van het tto-onderwijs.

Welke leerlingen gedijen op het gymnasium?

Het gymnasium richt zich op getalenteerde leerlingen met een brede en diepgaande belangstelling. Onmisbaar zijn een talige aanleg en de wil zich in te zetten - juist ook als het moeilijk wordt. Voorwaarde voor toelating is een stevig vwo-advies van de basisschool en goede resultaten voor met name begrijpend lezen, spelling en rekenen.