Brugperiode

Warme overdracht van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Het gymnasium bereidt de leerlingen voor op studeren in het Wetenschappelijk Onderwijs (WO) en een leven in de 21e eeuw. De leerlingen hebben een brede interesse, zijn inzichtelijk sterk en hebben een kritische blik. Ze worden opgeleid tot nieuwsgierige en creatieve denkers met een groot reflecterend en probleemoplossend vermogen. Samenwerking en een open blik staan hierbij hoog in het vaandel.

Nadat de leerling zich in maart heeft aangemeld voor een van de varianten van het gymnasium, volgt een kennismakingsgesprek met de leerling en de ouders. Ook is er contact met de leerkracht van groep 8 waarbij specifieke leerlingkenmerken en relevante achtergrondinformatie die van invloed kunnen zijn op een succesvolle schoolloopbaan worden besproken.

Omgaan met verschillen

Alle leerlingen worden tijdens hun schoolloopbaan begeleid door een mentor. De mentor heeft oog voor het welbevinden van de leerling, besteedt aandacht aan studievaardigheden en sociale vaardigheden en volgt de studievoortgang. Elke leerling is anders. Om de verschillen nog beter in kaart te brengen wordt in het eerste leerjaar de Intelligentiestructuurtest (IST) afgenomen evenals de schoolvragenlijst (SVL). De uitkomst van de IST stelt de mentoren, docenten en andere begeleiders in staat snel maatwerk te leveren op het gebied van begeleiding en kan eventueel leiden tot het aanbieden van verrijkingstrajecten voor leerlingen die aan meer uitdaging behoefte hebben. In de SVL geeft de leerling zelf aan hoe hij in de eerste periode op sociaal-emotioneel gebied heeft gefunctioneerd op het gebied van motivatie, welbevinden en zelfvertrouwen. Als Begaafdheids Profiel School besteedt onze school veel aandacht aan begaafde leerlingen. De leerling die in dit begaafdheidsprofiel past en die sociaal-emotioneel minder goed functioneert, bijvoorbeeld vanwege motivatie- of studieproblemen, krijgt hulp, vaak in de vorm van een persoonlijk ontwikkelingsplan.