Porta Mosana

Het profiel

Het Porta Mosana College, locatie havo-vwo-tto, heeft een open, respectvol en resultaatverplichtend schoolklimaat, waarin de drie afdelingen en hun onderwijsteams een cruciale rol spelen. Zij zorgen ervoor dat de locatie kleinschalig en overzichtelijk blijft.

Onze locatie wil onderwijs bieden dat helemaal beantwoordt aan de eisen van deze tijd. Daarom kiest de school ervoor om het zelfstandig werken en leren verder te ontwikkelen. Een breed scala aan werkvormen maakt  het elke leerling mogelijk doelmatig, actief en - binnen zijn eigen mogelijkheden en ontwikkeling - zelfstandig te leren.

Het Porta Mosana College kent als speerpunten:

  • Internationalisering
  • Tweetalig onderwijs tto (atheneum en gymnasium)
  • Versterkt talenonderwijs (Frans, Duits en Engels)
  • Sociale Vaardigheden
  • Sport
  • Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen

Uitgangspunt hierbij is de leerling optimale kansen te bieden en de school dichter bij de maatschappij te brengen (burgerschapsvorming en volwaardige internationalisering).

Meer informatie omtrent bovenstaande speerpunten kunt u lezen in de Schoolgids.