Porta Mosana

De onderbouw

De onderbouw

Groeien is niet groter worden, maar je bewust worden van je grootsheid.

Eckard Tolle,  1948 –

Leerlingen van de brugklas maken de grote sprong van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Zij moeten wennen aan een grotere school, meer vakken en meer docenten.

De mentoren zijn de spil in de leerlingbegeleiding. Als vertrouwenspersoon heeft hij/zij veel contact met de leerling, de klas en de ouders. Samen met de vakdocenten werkt hij/zij aan een prettige en veilige sfeer. Wilt u meer informatie over de brugklas?

Tweejarige brugperiode

Voor de onderbouw geldt een tweejarige brugperiode. Leerlingen krijgen daarmee ruimschoots  de kans om te groeien.In deze periode wordt duidelijk welk schooltype het beste bij hen past. Een team van vakdocenten en mentoren begeleiden de leerlingen hierbij en bieden hulp waar nodig.

Leren leren staat centraal

In de onderbouw staat leren leren centraal. Toetsen worden ingezet om ervan te leren, daarmee zijn de metingen in eerste instantie formatief van aard. Belangrijk daarbij is de feedback van de docent op het leerproces om de leerling inzicht te geven of hij/zij de stof begrepen heeft. De leerling is groeiend van ‘beginner’ via ‘op weg’ en ‘goed’ naar ‘excellent’. Dat betekent dat de leerling start met formatieve metingen om ervan te leren en vanaf periode 2 ook summatieve metingen krijgt.

Extra uitdaging

De moderne vreemde talen hebben een specifieke aanpak: door middel van doeltaal = voertaal krijgen de leerlingen op een interactieve manier de moderne vreemde talen aangeleerd. Binnen de reguliere lessen Frans en Duits kunnen leerlingen op vrijwillige basis kiezen voor versterkt Frans of versterkt Duits. Versterkt talenonderwijs biedt de  leerlingen de kans aan het eind van leerjaar 3 een officieel erkend Delf Scolaire of Goethe certificaat te halen.

Keuzevakken

Om extra uitgegaan te worden kiezen alle leerlingen in de onderbouw een keuzevak. Zij kunnen kiezen uit de volgende keuzevakken:

  • Sport en lifestyle
  • De kunstfabriek
  • Onderzoeken en ontwerpen (O en O)
  • Informatica

Keuzewerktijd

Soms heeft een leerling meer tijd nodig en heeft behoefte aan verlengde instructie. De leerlingen hebben tijdens de keuzewerktijd één uur per week de mogelijkheid om onder begeleiding van een docent in kleine groepjes te werken aan een van de zaakvakken. Ook is er de mogelijkheid een faalangstreductietraining te volgen.

Zorg

De school biedt, ook in het kader van passend onderwijs, zorg op maat voor de leerlingen die dat nodig hebben.

Begaafdheidsprofielschool

Onze school is begaafdheidsprofielschool. (Hoog)begaafde leerlingen die extra uitdaging willen en aankunnen, bieden wij een verrijkingstraject aan. (Zie schoolgids.)