background
Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage

De Maatschappelijke Stage is ervaring opdoen met vrijwilligerswerk; je belangeloos inzetten voor onze samenleving. Jouw inzet en hulp biedt kansen. Je leert nieuwe mensen kennen en doet een schat aan ervaring op. Je wordt gewaardeerd om je inzet en betrokkenheid.

Porta Mosana College werkt voor de uitvoering van de Maatschappelijke – en de BeroepsStage samen met het Stagebureau LVO Maastricht. Kortweg het MaS genoemd.
Leerlingen kunnen op de site van het MaS, www.stagebureau.info, terecht voor informatie en het vinden en registreren van een stage.

Een stageovereenkomst is te downloaden. In de advertorial is meer te lezen over een succesvol afgeronde stage, die door een aantal (inmiddels oud)leerlingen van onze school is uitgevoerd.