Porta Mosana

Het management

Het Porta Mosana College valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (Stichting LVO).
 

College van Bestuur Stichting LVO

Dhr. drs. Nico de Vrede, interim-voorzitter

Dhr. drs. H.J.C.J. Pot, interim-lid

info@stichtinglvo.nl
www.stichtinglvo.nl


Centrale Directie van LVO Maastricht
 

Dhr. G. Beckers, voorzitter
Dhr. J. Vossen, lid

info@lvomaastricht.nl
www.lvomaastricht.nl


Management locatie havo-vwo-tto van het Porta Mosana College

Dhr. drs. J.M.B.J. Cortenraad, waarnemend locatiedirecteur

Mw. A.H.M. van Bommel, teamleider atheneum 1, 2 , 3, 4

Mw. drs. P.N. Mol, teamleider atheneum tto leerjaar 4, 5, 6,  gymnasium tto 4, 5, 6

Dhr. B.A.M.M. Perry, teamleider atheneum tto 1,2,3, gymnasium tto 1, 2, 3 en gymnasium 1, 2, 3

Mw. D.R.M.J. Pekelharing,  teamleider atheneum 5,6, havo 5

Mw. drs. A. Thewissen, teamleider projecttaken