Porta Mosana

Het ABC: regels, afspraken en weetjes

Een verstandige vraag is de helft van de wijsheid

A prudent question is one half of wisdom


Francis Bacon 1561 - 1626

Het ABC omvat een overzicht van alle regels en afspraken binnen de school. Het ABC wordt elk schooljaar rond 1 september - indien noodzakelijk of wenselijk - herzien.