Porta Mosana

Financiën

Financiën

Wat beeldhouwwerk is voor een stuk marmer, dat is onderwijs
voor de menselijke ziel.

Joseph Addison, Engels politicus, schrijver en dichter, 1672-1719

 

Financiën

Het onderwijs in Nederland wordt in principe door de overheid betaald. Met de bedragen die de school hiervoor van de overheid krijgt kunnen niet alle kosten gedekt worden. Hierbij gaat het om (extra) activiteiten, verstrekkingen en verbruiksmaterialen. De school kan u hiervoor om een vergoeding vragen; dit noemen we de vrijwillige ouderbijdrage.

Niet onder vrijwillige ouderbijdrage vallen de kosten voor het tweetalig onderwijs Engels vwo 1-6 (tto), de kosten voor het keuzevak Sport & Lifestyle in leerjaar 1, 2, 3 alsmede het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) in leerjaar 4, 5, 6.

Schoolkosten

De school conformeert zich aan de ‘Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs’, die onder meer is opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties. De gedragscode is te downloaden op VO-raad voortgezet onderwijs.

In de schoolgids 2019-2020, hoofdstuk financiën, vindt u meer algemene informatie. De hierin genoemde bedragen zijn geldig voor het schooljaar 2019-2020. U vindt de keuzeformulieren jaarkosten 2019-2020 per leerjaar op deze website.