background

Boekenfonds

Elk jaar verzorgt het Porta Mosana College aan het eind van het schooljaar de inname en voor de start van het nieuwe schooljaar de uitgifte van boeken van het boekenfonds. Het boekenfonds beheert de leermiddelen zoals leerboeken, werkboeken en licenties, die in het kader van de "gratis boeken" door de school zijn gekocht en die kosteloos aan alle leerlingen worden uitgeleend.

Inleveren boeken

29 juni tot en met 4 juli zijn de inleverdagen van de oude boekenpakketten, die door alle leerlingen ingeleverd dienen te worden. In het inleverschema (keuzemenu rechts) is te zien op welke dag en op welk tijdstip leerlingen worden verwacht.

Afhalen boeken

17, 20 en 21 augustus zijn de dagen waarop de nieuwe boekenpakketten door alle leerlingen voor het nieuwe schooljaar kunnen worden afgehaald. In het afhaalschema (keuzemenu rechts) is eveneens te zien op welke dag en op welk tijdstip leerlingen worden verwacht.

Gebruikersovereenkomst schoolboeken

Tevens vindt u via het keuzemenu rechts de gebruikersovereenkomst met betrekking tot de verstrekking van de "gratis boeken". Deze overeenkomst dient door ouders/verzorgers geprint en ondertekend te worden, en moet bij het afhalen van de boeken ingeleverd worden. Zonder deze getekende overeenkomst kunnen geen boekenpakketten aan de leerlingen verstrekt worden.

Toelichting bij gebruikersovereenkomst

De toelichting bij de gebruikersovereenkomst is eveneens op onze website geplaatst. Het advies is deze brief zorgvuldig door te lezen.