Porta Mosana

Rooster & examen

Ik onderwijs mijn leerlingen nooit. Ik probeer alleen de omstandigheden te bieden waaronder ze kunnen leren.

Albert Einstein, 1879 – 1955

Op zoek naar de jaaragenda, het proefwerkrooster of de lestijden, vakanties?
Of informatie over het examen? Maak een keuze uit het menu rechts.