background

De havoafdeling

De havoafdeling bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Daarvoor is nodig, dat het onderwijs op onze afdeling inspeelt op zowel de eisen die het vervolgonderwijs stelt als op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling.

Met ingang van het schooljaar 2016 -2017 wordt de tweejarige brugperiode van het vhbo Maastricht ook verzorgd aan de Noormannensingel. Het vhbo Maastricht is een samenwerkingsverband tussen Bonnefanten-College, Porta Mosana College en Sint-Maartenscollege.