background

BEGAAFDHEIDSPROFIELSCHOOL (BPS)

Het Porta Mosana College participeert sinds het schooljaar 2006-2007 in het landelijk netwerk van Begaafdheidsprofielscholen VO. Sinds april 2009 heeft de school de officiƫle status van Begaafdheidsprofielschool, hetgeen betekent dat zij kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan (hoog)begaafde leerlingen biedt.

Het beleid ten aanzien van (hoog)begaafde leerlingen kent vier uitgangspunten:

Verrijken: bestemd voor leerlingen die meer uitdaging willen en aankunnen;
Verzorgen: bestemd voor de hoogbegaafde zorgleerling. De begeleiding richt zich op studievaardigheden, sociaal-emotionele problemen, onderpresteren en omgaan met hoogbegaafdheid;
Verbroederen: organiseren van ten minste één gezamenlijke activiteit voor (hoog)begaafde leerlingen per leerjaar, waardoor gelijkgezinden met elkaar in contact komen, samenwerken en ervaringen uitwisselen. Het verrijkingslokaal is onder andere een plek waar (hoog)begaafde leerlingen elkaar ontmoeten;
Verheffen: door verrijking aan te bieden aan alle leerlingen die dit willen en aankunnen, wil het Porta Mosana College het niveau van de hele school verhogen.

De school heeft een werkgroep hoogbegaafdheid. Deze bestaat uit een teamleider, Talentcoördinator, zorgcoördinator en docenten.

Voor vragen kan men zich richten tot Mw. Ingrid Ottenheijm, Talentcoördinator (i.ottenheijm@lvomaastricht.nl)