background

Openstelling Magister Ouderportaal

Het Magister Ouderportaal verschaft u als ouder/verzorger rechtstreekse digitale toegang tot diverse gegevens omtrent uw zoon of dochter, zoals die zijn opgeslagen in ons leerling-administratieprogramma Magister. Ook de leerlingen zijn in het bezit van deze mogelijkheid, m.b.v. de Meta app.

Op dit moment staat in dat Ouderportaal informatie voor u gereed over de agenda (het lesrooster), cijfers, aanwezigheid en diverse persoonlijke administratieve gegevens.

Op de volgende pagina’s treft u een zestal documenten aan, te weten:

1. Magister inlogscherm docenten

2. Magister inlogscherm ouders en leerlingen

3. Handleiding ELO leerlingen

4. Handleiding installatie Magister Ouderportaal.

5. Wat staat er in het Magister Ouderportaal?

6. Verklaring toestemming aan ouders voor 18+ leerlingen.

Met name de documenten 4, 5 en 6  geven informatie voor de installatie en een goed begrip van het Ouderportaal.

Ouders/verzorgers van leerlingen die 18 jaar zijn of ouder, vragen eerst aan hun zoon of dochter om toestemming voor het inzien van het Ouderportaal, door bijgaande verklaring in te laten vullen. Na inlevering van deze verklaring bij de servicebalie, wordt u door de werkgroep Magister alsnog toegang verleend.

Het is belangrijk dat u weet, dat de school geen helpdesk heeft voor eventuele technische problemen die u ondervindt m.b.t. uw computer/laptop/Ipad/smartPhone met het gebruik van het ouderportaal.

Indien u gegevens wil laten wijzigen, schrijft u een email naar magister@hv.portamosana.nl