Porta Mosana

Inspraak

De school wil leerlingen, ouders en personeel betrekken bij het beleid van de school. Iedereen moet zich immers kunnen vinden in het schoolbeleid. Wezenlijk is ook hoe de verschillende geledingen oordelen over de kwaliteit van het onderwijs en van de organisatie. Dat levert basisinformatie voor het te voeren beleid. Om ervoor te zorgen dat inspraak en informatie goed verlopen heeft de school een medezeggenschapsraad, een oudervereniging, klankbordgroepen en een leerlingenraad. In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten beschreven van de leerlingen.