background

75 jaar vrijheid!

Ik denk dat we trots mogen zijn dat Porta Mosana zulk een groot aandeel heeft gehad in dit levenswezenlijke thema. Alle leerlingen zijn op totaal verschillende manieren betrokken geraakt bij de bewustwording van onze vrijheid. Van toneel tot debatvoering, van film terug tot creativiteit, en dat alles samen om het geluk van vrijheid door te laten dringen bij leerlingen. Ik heb verschillende leerlingen gesproken en hoorde eigenlijk alleen maar ‘te gek’, ‘ja, sjiek was het’.

Bij zo’n groot en divers programma, vanuit zoveel mensen georganiseerd, is het knap dat er zoveel positiviteit is bereikt. En nee, het is onmogelijk om overal vat op te hebben. Maar we mogen trots zijn op wat het aandeel van Porta Mosana is geweest bij deze speciale dag. Zonder Sandra Hommen, die met het zweet op haar hoofd op donderdag om 17.45 uur langs de kunstwerkjes liep, was dit nooit gelukt. Sandra, petje af en enorm bedankt

Ook zonder de hulp van alle mentoren en begeleiders van de leerlingen was het niet gelukt. Ze waren overal. Van Mesch naar Margraten, brandweerkazerne, SMC, gouvernement, Lumière. In de brandweerkazerne waren leerlingen die tekenen als eindexamenvak hebben bezig met Dress to protest. Ze kregen eerst een powerpoint waarin werd gekeken naar de rol die mode kan hebben. Hoe kun je protesteren met kleding? In groepjes met leerlingen uit Eupen, Aken en Porta ontwierpen ze kleding waar mee ze een statement maakte over diverse onderwerpen. En wat waren ze creatief.

Op school was het project The white flag. Leerlingen schreven slogans over wat vrijheid voor hen betekent op een wit lint , dat onderdeel uitmaakte van een 5  km lang lint. Op andere scholen krijgt dit een vervolg. Zo trekken we door heel Limburg.
Leerlingen lieten zich fotograferen in witte T-shirts waarop een foto stond van een grafsteen met een naam van een Amerikaanse soldaat. Zij waren destijds ongeveer zo oud als onze leerlingen nu. Zo gaven zij een gezicht aan de namen. Later gingen zij naar Margraten waar ze een bloem legden op hun graf. Indrukwekkend.

In het gouvernement vond een debat plaats, waar onze Porta leerlingen heel goed voor de dag kwamen. Een mooie plek om zoiets te doen!

Ik ben er trots op dat we met de hele school hebben meegedaan. Dat we een hele dag echt onderwijs anders hebben laten plaatsvinden. Leerzaam, nuttig en tegelijkertijd mooi en leuk.  Dit is waar burgerschapsvorming handen en voeten krijgt.

Namens het MT, Tim Neutelings< terug naar overzicht