background

Examenresultaten Porta Mosana College havo-vwo

Op dinsdag 2 juli was de diploma-uitreiking van onze vwo-leerlingen. Het woord ‘trots’ werd vele malen uitgesproken. Eerst door onze directeur, daarna door teamleiders en alle mentoren die hun leerlingen in het zonnetje zetten. En terecht. Van de 165 leerlingen slaagden er 157, dus 95,2%. Dat is het gemiddelde van alle vwo-kandidaten. Op tto atheneum slaagden op één na alle leerlingen, op tto gymnasium slaagde 100%. Ook trots zijn we op alle cum laude geslaagden: 2 op atheneum, 8 op tto atheneum en 6 op tto gymnasium, in totaal 16 leerlingen wier gemiddelde eindlijst uitkwam op een 8 en geen cijfers lager dan een 7. Dat betekent dat 10% van onze vwo-leerlingen cum laude is geslaagd, een fantastische prestatie. Ook zijn we trots op die ene leerling die voor haar centrale examens gemiddeld een 9 scoorde.
Ik hoorde ook veel lof voor leerlingen voor wie het niet vanzelfsprekend was dat ze een diploma zouden halen, leerlingen die veel hobbels tegenkwamen op hun levenspad. Des te groter onze waardering voor hun prestatie.

Woensdag 3 juli zullen wederom veel mooie woorden gesproken worden, dan voor onze havisten. Na de uitslag van het 1e tijdvak waren we met z’n allen teleurgesteld in het slagingspercentage havo, dat toen niet boven 67,3% uit kwam. Natuurlijk is het mooi dat toen al 68 van de 103 leerlingen geslaagd waren, maar de resterende groep leerlingen verraste ons op de uitslag dag van het 2e tijdvak: nog eens 19 leerlingen haalden hun diploma. En dat is ook iets om heel trots op te zijn. Wat een doorzettingsvermogen. Bij enkele van deze leerlingen gebeurde het ‘onmogelijke’: zij haalden bij de herkansing soms wel 2 punten meer dan in het 1e tijdvak. Wondertjes bestaan dus nog! Het eindresultaat voor onze havo-afdeling staat op 84,5% en dat we daar trots op zijn, zal niemand verbazen. Bij 2 leerlingen was het eindcijfer gemiddeld een 8 en geen cijfer was lager dan een 6, kortom: nog eens 2 cum laude geslaagden op de havo-afdeling.

Na de diploma-uitreiking voor de havo-geslaagden op 3 juli verlaten 268 examenleerlingen met een prachtig diploma het Porta Mosana College. Op maandag 19 augustus gaan we het volgend schooljaar starten met 1100 leerlingen, waaronder 260 nieuwe brugklassers. Mooi hè, die Circle of Life!< terug naar overzicht