background

Begaafdheidsprofielschool en talentcoördinator


Het Porta Mosana College participeert sinds het schooljaar 2006-2007 in het landelijk netwerk van Begaafdheidsprofielscholen VO. Alle deelnemende scholen mogen zich Begaafdheidsprofielschool (BPS) noemen, omdat zij aangetoond hebben, dat ze kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan begaafde leerlingen bieden. Het Porta Mosana College heeft deze officiële status sinds april 2009.

Het Porta Mosana College biedt begaafde leerlingen cognitieve verrijking door middel van een verrijkingstraject. Het verrijkingstraject is voor leerlingen die meer uitdaging willen en aankunnen dan de gemiddelde leerling. Leerlingen die voor dit traject in aanmerking komen, werken twee uur per week aan een onderwerp in de vorm van een project. Dit onderwerp wordt door de leerling zelf uitgekozen. Om het geheel in goede banen te leiden, wordt een verrijkingstraject per leerjaar aangestuurd door een verrijkingscoördinator. Dit traject is voor leerlingen uit leerjaar 2 tot en met 6 deze week weer van start gegaan. Het verrijkingstraject in de brugklas start ieder schooljaar eind januari. Voorafgaand aan dit traject wordt voor ouders en leerlingen een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt de inhoud van dit traject door de talentcoördinator nader toegelicht.

Ook heeft het Porta Mosana College speciale aandacht voor hoogbegaafde zorgleerlingen. Deze zorg ligt op het gebied van studievaardigheden, sociaal-emotionele problemen, onderpresteren en omgaan met hoogbegaafdheid. De mentor is in principe het eerste aanspreekpunt voor deze leerlingen. Wanneer de begeleiding voor de mentor echter te complex wordt, kan de hoogbegaafde leerling tijdelijk een tutor krijgen. Deze tutor biedt een POP-traject aan (= persoonlijk ontwikkelingsplan), waarbij maatwerk het uitgangspunt is. De tutor werkt oplossingsgericht in plaats van probleemgericht.

Binnen de school is het BPS-team actief. In dit team zit de talentcoördinator, de zorgcoördinator en een aantal docenten (tutoren en verrijkingscoördinatoren). De talentcoördinator was tot eind vorig schooljaar Ingrid Ottenheijm. Zij heeft echter een nieuwe baan gekregen als netwerkregisseur begaafdheid passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband Zuid Limburg. Daarnaast is zij met ingang van dit schooljaar werkzaam als talentcoördinator op het Bernardinus College. Wij willen Ingrid nogmaals feliciteren met deze mooie nieuwe uitdaging en haar tevens heel hartelijk bedanken voor alles wat zij voor het team en de (hoog)begaafde leerlingen in het bijzonder heeft betekend.

De rol van talentcoördinator is m.i.v. dit schooljaar overgenomen door Pauline Mol. Zij is als teamleider en portefeuillehouder hoogbegaafdheid vanaf het eerste uur actief betrokken geweest bij het opzetten van het HB-beleid binnen het Porta Mosana College. In haar rol als talentcoördinator zal zij samen met de verrijkingscoördinatoren de verrijkingstrajecten coördineren en gaat ze vormgeven aan het maatwerkonderwijs en de zorgstructuur voor begaafde leerlingen. Tevens regelt zij de sociaal-emotionele begeleiding voor deze leerlingen. Mocht u specifieke vragen hebben rondom de begeleiding van begaafde leerlingen, dan kunt u contact opnemen met Pauline Mol (p.mol@stichtinglvo.nl).  < terug naar overzicht