background

Porta Mosana College heet 246 nieuwe leerlingen welkom

Terwijl collega's op het Malieveld in Den Haag de belangen van het voortgezet onderwijs verdedigden en leerlingen op het Vrijthof hun stem lieten horen voor een effectief klimaatbeleid, maakten wij bij de sluiting van de officiƫle inschrijftermijn de balans op van de nieuwe brugklasinschrijvingen.

246 Nieuwe leerlingen kiezen voor het Porta Mosana College. Dat is een groei van 107 leerlingen (dit is 77% meer) ten opzichte van vorig jaar op dit tijdstip.

De nieuwe leerlingen kozen voor de volgende onderwijstypen op onze school:

havo                      40

havo-tto                 31           

atheneum               46

atheneum-tto          85

gymnasium-tto        44

Gedurende de inschrijvingen, die deze week plaatsvinden, zal de precieze plaatsing besproken worden. Die is afhankelijk van het advies van de basisschool, de wensen van de leerling, het onderwijskundig rapport en wellicht ook nog de uitslag van de Cito-toets (of andere diagnostische toetsen).

Niet alleen onze school deed het goed met de inschrijvingen, ook de andere scholen in Maastricht voor voortgezet onderwijs zagen een groei in de aanmeldingen. 929 Leerlingen kozen voor scholen van LVO-Maastricht. In vergelijking met vorig jaar zijn dat 176 leerlingen meer (+23%).

Dank aan leerlingen, ouders, medewerkers en de andere ambassadeurs van onze school!

Namens de schoolleiding,

Jack Cortenraad< terug naar overzicht