background

Projectweek tto/vwo 5

Vanuit het perspectief van verscheidene leerlingen uit MAGT5A

Dinsdag 26 februari

De projectweek begon voor de leerlingen uit de vijfde klas met een dag activiteiten op school. Het overgrote deel van de leerlingen begon de dag met een workshop, maar een aantal leerlingen nam deel aan de Meet & Greet, een activiteit waarbij leerlingen uit het derde leerjaar door ervaringsdeskundigen uit jaar 5 iets konden horen over de gang van zaken in de bovenbouw en hierover vragen konden stellen. Middels een rouleersysteem kregen de derdejaars informatie van leerlingen met diverse vakkenpakketten, waardoor ze een compleet beeld konden vormen van alle profielen. Ook eigen ervaringen van leerlingen passeerden de revue. Daarnaast was er ook ruimte voor de onderbouwleerlingen om uitgebreid advies te vragen met betrekking tot eventuele twijfels over hun te maken profielkeuze. Dit bleek ook voor de vijfdejaars een leerzame en interessante ervaring: ze hebben de derdeklassers zo goed mogelijk in moeten lichten, zodat deze over een aantal maanden helemaal klaar zijn voor de Tweede Fase. Een geslaagde ochtend dus!

De rest van de leerlingen uit de vijfde klas had andere activiteiten, hiervan zijn er een aantal gedocumenteerd door leerlingen.

In de middag woonden wij de voorstelling My C.A.R. bij. Dit was een theatervoorstelling over het recht van kinderen op onderwijs in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR). Marieke Hopmans, wetenschapper van de Universiteit Maastricht, wilde op een meer indringende manier voorlichting geven over de nijpende situatie in dit land – in meerdere opzichten het armste land ter wereld. Staand, met koptelefoons op het hoofd, luisterden wij naar authentiek audiomateriaal dat door haar in dit bijna ondoordringbare land was opgenomen – de geluiden werden afgewisseld met diverse sketches, die een beeld gaven over wat de moeilijkheden zijn van kinderen – met name meisjes – in het onderwijssysteem in CAR. Het was een interessante ervaring; in de vraagsessie met de onderzoekster werden er ook links gemaakt met literatuur uit Nigeria, een andere voormalige kolonie in Afrika.  

De laatste workshop op de dag sneed het onderwerp van Cultuur en Identiteit in de EU aan en werd verzorgd door twee studenten van de Universiteit Maastricht. Na eerst gebrainstormd te hebben over onze kennis van de EU en Europese instanties, moesten we onze identiteit op verschillende niveaus bepalen en tot uitdrukking brengen. Het was erg interessant en leerzaam omdat er bewustzijn werd gecreëerd over onze eigen identiteit en omdat we meer kennis over de EU kregen. Het aantal identiteiten dat een persoon kan aannemen en de verschillen daartussen maakten deze workshop erg interessant; aan de andere kant werd er ingegaan op de verschillen tussen identiteiten op allerlei niveaus, opgebouwd van persoonlijk naar regionaal, naar nationaal, naar internationaal, namelijk EU.  Al deze informatie maakte het echter wel moeilijk om verschillende elementen te definiëren in je eigen identiteit, mede omdat men meestal niet stilstaat bij dit soort zaken.

Woensdag 27 februari

Op de tweede dag bevonden de activiteiten zich buiten het schoolterrein. Er waren meerdere locaties in de stad waar er een rondleiding, workshop of een andere opdracht op ons te wachten stond.

Op woensdagochtend kwamen we eerst aan bij Cultuurcentrum Marres. We kregen een voorlichting en opdrachten over fotografie en perspectief. Bij die opdrachten was het onderwerp: hoe zit een beeld in elkaar? Dit was heel anders dan hoe wij normaal les krijgen en ook de onderwerpen waren anders, dus dat zorgde voor afwisseling en daarmee ook voor een interessante ochtend. 

Nadat we klaar waren bij Marres hebben we een presentatie en een rondleiding bij Bureau Europa gekregen. Het was een interessante en leerzame presentatie over stucwerk en hoe dat hier in de regio werd gebruikt. We kregen een rondleiding door het museum, die werd gegeven door de curator. Onze gids wist een interessant verhaal neer te zetten. Al met al was het een leuke en leerzame ervaring.

Donderdag 28 februari

Op de laatste dag van de projectweek waren er activiteiten voor leerlingen met bepaalde keuzevakken, waaronder de leerlingen met biologie in hun vakkenpakket. Zij bezochten de faculteit van Health & Life Sciences in Randwyck – deze staat geheel in het teken van gezondheid en de mens. Hieronder volgt hun verslag:

Deze leerzame dag vol interessante onderwerpen gerelateerd aan de studie van de hersenen begon met twee lezingen van professoren van Maastricht University over synapsen, de functies van de hersenen, de anatomie van de hersenen en dergelijke zaken. Na deze colleges gingen we naar de universiteitssingel, waar we twee workshops kregen: in het lab kregen we monsters van hersencellen van een alzheimer patiënt te zien, gecontrasteerd met die van een gezond persoon. Hierbij konden we de net opgestoken kennis van de lezingen toepassen. De tweede workshop gaf ons de mogelijkheid een PGO-sessie (Probleem Gestuurd Onderwijs) mee te maken. Dit gaf ons meer inzicht in hoe de universiteit van Maastricht werkt.  Vervolgens mochten we een proef op onszelf uitvoeren die met het zenuwstelsel en impulsen te maken had. We mochten onszelf namelijk kleine stroomstootjes geven om de spieren te activeren van buitenaf; erg interessant! Daarna kregen we een lekkere lunch aangeboden door de universiteit om weer op te laden. We vervolgden onze dag met nog drie projecten. Bij de eerste kregen we hele gedetailleerde informatie over onze hersenen, hun functies en hoe ze in elkaar zitten. Daarna, bij het volgende project, mochten we verschillende delen van onze hersenen op de proef stellen door enkele breinbrekers te doen. We rondden de dag af met een lezing van een psychobioloog. We kregen een keuze uit zes onderwerpen en mochten zelf kiezen welke twee we het interessantst vonden. Al met al een volle en drukke dag waar we veel hebben geleerd en de universiteit hebben kunnen bezichtigen.

Na de reacties en verhalen van mijn medestudenten te hebben gehoord ben ik tot de conclusie gekomen dat hoewel de reacties enigszins gemixt waren er toch een tevreden boventoon in zat. De projectweek is wederom een geslaagde aangelegenheid geweest en het was een leuke manier om eens een weekje op een andere manier informatie en kennis te verwerken, want na voor de zoveelste keer ellenlang in de schoolbanken te hebben gezeten waren we wel aan een beetje variatie toe. 



< terug naar overzicht