background

Tweetalig onderwijs - tto

In 2005 startte het Porta Mosana College aan de Oude Molenweg met een tweetalige afdeling. Ongeveer 50 atheneum leerlingen zagen het voordeel in van tweetalig onderwijs. Doordat ruim de helft van de vakken in de Engelse taal werden gevolgd en met name voor het vak Engels zelf meer actief taalgebruik van leerlingen werd verwacht, groeide het eindniveau in de Engelse taal enorm. Daarnaast werd extra aandacht besteed aan Europese en Internationale Oriƫntatie (EIO).

De tto leerlingen leerden op een actieve manier om veel meer over de grens te kijken en om Nederland te zien als een onderdeel van een grotere wereld. Porta durfde het na enkele jaren onderbouw aan om ook een serieuze tweetalige bovenbouw te ontwikkelen. Geen vanzelfsprekendheid in Nederland. Alle tto leerlingen deden succesvol mee aan IB English (een academische literatuurstudie op A-level, een onderdeel van het International Baccalaureat curriculum) en haalden daarmee een voor hun CV waardevol extra certificaat ten behoeve van een vervolgstudie.

Met de invoering van Global Perspectives & Research (GPR) in 2013 (op A-level) werd de toon gezet voor een nog meer academische inrichting van de tweetalige vwo bovenbouw. In het vak GPR leert een leerling een academische stelling te onderzoeken en van argumentatie te voorzien. Door hier essays over te schrijven worden 21e eeuwse vaardigheden getraind. Een gouden greep. Afgestudeerde tto leerlingen vertellen zonder uitzondering dat ze hier in hun vervolgstudie heel veel aan hebben gehad. “In het eerste jaar moet je meteen academische papers schrijven. Dat is voor veel medestudenten een heel grote uitdaging. Wij hebben dat al twee jaar geoefend in tto.”

Het tweetalig onderwijs van Porta mag gerust succesvol worden genoemd. In 2013 zette het Porta de stap om aan tweetalig atheneum ook een tweetalig gymnasium toe te voegen. Na een voorzichtige start met 18 leerlingen in dat eerste jaar groeide ook die afdeling fors. Elk erop volgend leerjaar kent twee goed gevulde klassen met tweetalige gymnasiumleerlingen. Dat geldt overigens ook voor tto atheneum. Op dit moment telt Porta ruim 620 tto-ers.

De examenresultaten van beide afdelingen zijn uitstekend: het is eerder regel dan uitzondering dat 100% van de leerlingen slaagt voor zowel het diploma vwo als voor IB English en voor Global Perspectives. Het is inmiddels ook duidelijk dat de visie die Porta in haar tweetalig onderwijs heeft ontwikkeld merkbaar en meetbaar tot ander leergedrag bij leerlingen leidt. Pijlers van de onderwijsvisie van tto op Porta zijn de op groeikansen gebaseerde Growth Mindset (Carol Dweck) en de op het vergroten van de leer-kracht van leerlingen vanuit de onderwijsvisie Building Learning Power (Guy Claxton). Dit onderwijs creëert groeikansen voor leerlingen die meer gemotiveerd worden en blijven. De zogenoemde niet-cognitieve vaardigheden die bepalen of je succesvol bent, zijn vaardigheden die ervoor zorgen dat je bij tegenslag niet bij de pakken neer gaat zitten, dat je bereid bent om te oefenen tot je een leertaak onder de knie hebt en jezelf inzet om steeds weer beter te worden. Niet opgeven, jezelf herpakken en doorzettingsvermogen zijn belangrijke steekwoorden in dat groeiproces. Het is een visie op onderwijs die steeds meer navolging krijgt, ook buiten het tweetalige onderwijs en leerlingen voorbereidt op een leven lang leren.

De herschikking van het voortgezet onderwijs in Maastricht is voor het Porta Mosana College aanleiding om de opgedane ervaringen in haar tweetalige afdelingen atheneum en gymnasium aan te vullen met een tweetalige afdeling havo. LVO Maastricht biedt vanaf 2019 de gelegenheid om het tweetalig onderwijs te concentreren op één locatie. Porta heeft met haar jarenlange ervaring met havo onderwijs meer dan voldoende tto expertise in huis om ook de uitdaging van een nieuw te ontwikkelen tto havo aan te gaan. Ook hier geldt dat ruim 50% van de vakken in het Engels wordt gegeven. De specifieke academische vaardigheden maken plaats voor havo competenties die voorbereiden op een hbo studie.

Het leren leren voor tto havo krijgt extra aandacht in het vak Personal Learning and Thinking Skills (PLTS). Het team tto is er klaar voor en ziet ook deze toekomst met vertrouwen tegemoet.  < terug naar overzicht