background

Nieuwjaarswens

Onderstaand de Nieuwjaarswens voor leerlingen, ouders en medewerkers van Jack Cortenraad, waarnemend locatiedirecteur. Afgelopen maandag heeft hij deze uitgesproken tijdens de Nieuwjaarskoffie voor het personeel op 7 januari 2019.

Beste leerlingen, ouders en collega’s,

Allereerst wil ik iedereen een fijn, gezond en gelukkig 2019 wensen! Namens de hele schoolleiding de allerbeste beste wensen voor dit nieuwe jaar!

Twee weken geleden sloten we op school het kalenderjaar af met een Kerstlunch, een quiz en met een gezamenlijk lied. Na die vrijdagmiddag trokken we de schooldeur even dicht en gingen we naar huis. Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben van een rustige Kerstvakantie en goede dagen hebben gehad. En dat jullie ook even in je persoonlijke omgeving hebben kunnen uitrusten en opladen.

Nu zijn we weer hier… Laat ik vandaag beginnen met een persoonlijke noot.

Deze vakantie hadden we thuis bezoek uit Albanië, een soort reünie van medewerkers van een project om lokale mensen op te leiden in toerisme en gastvrijheid in het Albanese hooggebergte.

Het project was geen eenvoudige klus en er waren veel partijen bij betrokken. De financiers waren de Nederlandse overheid en het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. Zij zaten ons als een soort Onderwijsinspectie op de hielen: op tijd resultaten halen, anders zouden ze de financiering stop zetten. Niet omdat zij dat wilden, maar omdat de Tweede Kamer alle investeringen in Albanië zéér kritisch volgde. En terecht; we werkten immers met overheidsgeld en dus gemeenschapsgeld. Geld van ons allen. Net onderwijs!

Uiteindelijk hebben we dat project goed afgerond en konden we terug kijken op een mooie, maar ook pittige samenwerking.

Toen we afgelopen donderdag bij elkaar kwamen moesten we allemaal (de Albanese ambtenaar, de eerste secretaris van de Nederlandse Ambassade en mijn collega’s van de Ontwikkelingsorganisatie) wel lachen over de vele zorgen die we ons hadden gemaakt. Iedereen vanuit zijn eigen perspectief. Maar we zeiden ook tegen elkaar dat we eigenlijk altijd het vertrouwen hadden dat we de klus samen zouden klaren. En dat lukte.

Waarom vertel ik dit verhaal nu? Ik vind het een voorbeeld voor onze school en voor LVO Maastricht. Als we het vertrouwen hebben dat we het samen tot een goed einde brengen, dat we samen voor het zelfde belang aan de slag zijn, dat we elkaar niet willen beconcurreren of de loef afsteken, dán komen we er ook wel.

Ik gebruik bewust de woorden vertrouwen en samen. Want daar gaat het om. Die zijn heel belangrijk om ons onderwijs tóp te houden. Samen…., of je nu leerling bent, ouder, MR-lid of medewerker. Sámen kunnen we de klus klaren.

We hebben in 2019 heel wat klussen op ons bordje liggen:

 • gesprekken over een mogelijke fusie met het Sint-Maartenscollege of een vergaande samenwerking;
 • de uitdaging om voldoende onderwijstijd aan te bieden;
 • wederom een zeer krappe begroting waarmee we het moeten doen;
 • een roostersystematiek, die rechtdoet aan de ontplooiing van de leerling én aan de eisen met betrekking tot onderwijstijd;
 • en, niet op de laatste plaats, de uitdaging van een inspirerende doelgroep, die we excellent onderwijs willen aanbieden!

Ik hoop dat we deze zaken samen kunnen aanpakken en ons niet laten remmen door beperkingen of door datgene wat nog niet duidelijk is, maar dat we ons laten leiden door wat we wel weten en door onze eerder behaalde resultaten; daarmee creëren we kansen en mogelijkheden.

En we hébben succesverhalen:

 • we zijn één van de betere vwo scholen in Nederland;
 • we hebben een bloeiende tto-afdeling;
 • we hadden een bloeiende havo-afdeling en we mogen weer aan de slag met havo en havo-tto;
 • we hebben goede resultaten: een slagingspercentage van 97%, goede doorstroom, succesverhalen van ex-leerlingen;
 • We krijgen een dikke voldoende van de onderwijsinspectie;
 • we zijn positief in het nieuws met het European Youth Parliament, met PISA-onderzoeksresultaten en met brugklassers, die op L1 vertellen over hun Kerstkaarten aan eenzame ouderen in het kader van het thema Geluk als onderdeel van wetenschappelijke vorming.

De Open Dag komt eraan. We gaan er weer met zijn allen voor om onze school zo goed mogelijk op de kaart te zetten en leerlingen voor het onderwijs in Maastricht te behouden. Als we dat samen doen en met vertrouwen, dan nemen we ook de hobbels die ongetwijfeld op onze weg komen.

Daarbij wens ik ons allemaal succes en voorspoed in 2019!< terug naar overzicht