background

Landelijke vergelijking van examenresultaten

Onlangs verscheen er een analyse van de examenresultaten in het voortgezet onderwijs (VO) in Nederland bij Scholenopdekaart.nl. Dit is de vergelijkingssite van VO Raad en Kennisnet.

Het slagingspercentage op het Porta Mosana College ligt al jaren ruim boven het landelijk gemiddelde. Op de vwo-afdeling is in 2018 97,2% geslaagd. Dit is 5,7 procentpunt hoger dan het landelijk gemiddelde (91,5%).

In onderstaande tabel wordt een vergelijking gemaakt tussen de door het Porta Mosana College behaalde vwo-resultaten en de landelijke behaalde vwo-scores op. Daarbij wordt het Porta Mosana College vergeleken met:

scholen met eenzelfde samenstelling (havo/vwo)

  • scholen van eenzelfde grootte (meer dan 900 leerlingen)
  • scholen in een gemeente van dezelfde grootte (100.000 – 150.000 inwoners)
  • scholen met dezelfde denominatie (openbaar)
  • scholen in de regio, binnen een straal van 25 kilometer

Het aantal scholen waar het Porta Mosana College mee vergeleken wordt, staat in zwart vermeld. In groen daarachter staat de zogenaamde percentielscore. Deze geeft aan hoe het slaagpercentage zich verhoudt tot de andere scholen in Nederland waarmee vergeleken wordt.

Slagingspercentage 2018 van het Porta Mosana College vergeleken met andere scholen

vwo

Bron: managementvenster Scholenopdekaart.nl

Bij de vergelijking met de 497 scholen die de landelijke benchmark vormen behaalde Porta de score “89”. Dit betekent dat 89% van de scholen in Nederland hetzelfde of lager scoort, ofwel 11% van de scholen in Nederland hetzelfde of beter. De vwo-afdeling van het Porta Mosana College behoort daarmee landelijk tot de 11% best presterende vwo – afdelingen.

Wanneer we Porta vergelijking met de andere havo en havo/vwo-scholen, behoort de school tot de 8% best presterende vwo-afdelingen. Vergeleken met de scholen van de zelfde grootte-categorie behoort Porta tot de 9% best presterende scholen. Kijken we alleen naar Openbare Scholen dan staat het Porta Mosana College zich op de 26ste plaats van de 152 scholen en daarmee behoort de school tot de 17% best presterende Openbare scholen.

De score 100 in groen bij Regio betekent dat het Porta Mosana College in de regio (een straal van 25 kilometer) de best presterende vwo-afdeling heeft.

havo

Op de havo-afdeling is in 2018 85,4% van de leerlingen geslaagd. Dit is 2,3 procentpunt minder dan het landelijk gemiddelde. Dit is een tegenvallend resultaat in vergelijking met de jaren daarvoor. Voor de vier klassen havo 5 wordt dit jaar hard gewerkt aan een verbetering van het slaagpercentage.

Gemiddelde examencijfer tijdens het Centraal Examen 2018

vwo

Een even zo positief beeld vertoont de vergelijking van de in 2018 behaalde Eindexamencijfers met andere vwo-scholen.

Gemiddelde eindexamencijfer 2018 van het Porta Mosana College vergeleken met andere scholen

Bron: managementvenster Scholenopdekaart.nl

De leerlingen van het Porta Mosana College behaalden tijdens de Landelijke Centrale Examens gemiddeld een score 6,85. Landelijk ligt dit gemiddelde 6,45. Slechts 6% van de scholen in Nederland scoort hoger. Opvallend is de vergelijking met andere havo- en havo-vwo-scholen en de vergelijking in de regio (straal van 25 km). Voor beide categorieën is het Porta Mosana College de best presterende school.

havo

De gemiddelde eindexamencijfers van de havo-afdeling waren in 2018 even hoog als het landelijk gemiddelde (6,5).

Trots

Wij mogen in grote lijnen trots zijn op deze resultaten en ze inspireren ons team om deze kwaliteit te borgen en waar mogelijk te verbeteren. Op de vergelijkingssite van Scholen op de Kaart kunt u meer informatie over het Porta Mosana College, maar ook over alle andere middelbare scholen vinden.< terug naar overzicht