background

Uitreiking DELF-diploma’s

Op dinsdag 29 oktober vond de uitreiking van de DELF-diploma’s plaats. DELF is het internationaal erkende diploma voor de Franse taal en wordt in de hele wereld uitgereikt door de Franse overheid.

8 leerlingen hebben afgelopen juni met goed gevolg het examen afgelegd. De leerlingen uit de toenmalige 3e klas kozen voor A2 of B1 om hun onderbouwperiode af te sluiten. Uit VWO 5 hebben de leerlingen een examen B2 afgelegd, dit examen is het hoogst haalbare niveau binnen het middelbaar onderwijs en geeft toegang tot een Franse universiteit zonder taaltest. De leerlingen hebben gedurende het afgelopen schooljaar iedere week een extra les gevolgd waarin ze vooral de Franse taal spreken maar waar ook de andere vaardigheden aan bod kwamen.

De uitreiking werd gedaan door de heer Rutten, délégué de Wallonië-Bruxelles, die speciaal voor deze uitreiking uit Den Haag was gekomen. Hij had voor alle geslaagden een presentje meegenomen om deze mooie prestatie te onderstrepen.

Ook dit schooljaar is er weer de mogelijkheid om deel te nemen aan Versterkt Frans lessen voor de onder- of  bovenbouw en vervolgens je diploma te halen.

De lessen zijn al begonnen maar aansluiten kan nog altijd.

Ook is er de mogelijkheid voor de leerlingen uit de 4e en 5e klas om hun maatschappelijke stage in Wallonië te doen.

Voor meer informatie, stuur een mail:  l.ruijters@stichtinglvo.nl

Wij feliciteren alle deelnemers nogmaals met hun diploma!

Sectie Frans< terug naar overzicht