Porta Mosana

Nieuws

6-6-2018 |Boekenfonds

Net als ieder jaar moeten de geleende boeken voor de vakantie weer worden ingeleverd. Na de vakantie krijgen de leerlingen de boeken voor het nieuwe schooljaar.

6-6-2018 |Bericht van de Ouderraad

Op 23 mei vroegen wij iedereen, die actief wil meedenken over en kan helpen in het slaan van een brug tussen ouders, leerlingen en school, om zich op te geven als mogelijk toekomstig lid van de ouderraad (OR). Dat heeft (tot nu toe) geresulteerd in aansluiting van zes nieuwe leden, van wie er vijf aanwezig konden zijn bij de OR-vergadering van 29 mei.


30-5-2018 |Internationale samenwerking leerlingen scheikunde

Voor het tweede jaar werken 21 leerlingen uit de tweede tot en met de vierde klas vwo van onze school onder begeleiding van docenten scheikunde Wim Van den Hof en Paco Martín González, samen met 14 leerlingen uit de Dennis-Yarmouth Regional High School, Yarmouth, Massachusetts, USA, aan een gezamenlijk online project.

30-5-2018 |Young and having an Ympact

Wat in 2016 begon als 1 droom van 2 leerlingen, is uitgegroeid naar 3 middelbare scholen, het Porta Mosana College, het Sint-Maartenscollege en het United World College Maastricht. Door jongeren bedacht, vormgegeven en uitgevoerd heeft Ympact menig hart sneller doen kloppen, menig professional verbaast en heeft een beweging veroorzaakt binnen en zelfs buiten de stadsgrenzen. Ympact levert op duurzame wijze een actieve bijdrage aan het ondersteunen van lokale initiatieven die mensen in armoede bijstaan.

30-5-2018 |Jelle Feitsma en Sam Voncken zijn genomineerd voor de Onderwijsprijs van de KNAW 2018

Jelle Feitsma uit Maastricht en Sam Voncken uit Valkenburg, atheneumleerlingen van het Porta Mosana College in Maastricht maakten een duurzaam longboard als profielwerkstukopdracht. Met hun bijzondere project zijn zij genomineerd voor de Onderwijsprijs 2018 van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW), zoals blijkt uit het persbericht van de KNAW dat vandaag verscheen. Op 12 juni worden de 1e 2e en 3e prijs bekend gemaakt.