Porta Mosana

Nieuws

3-4-2019 |Vrijdag 12 april: Bandavond op Porta

Elk jaar is er voor bandjes, maar zeker ook voor soloartiesten, duo’s en andere muzikanten de mogelijkheid om het podium te beklimmen en hun muziek aan anderen te laten horen.
Ook dit jaar wordt er een bandavond georganiseerd en wel op vrijdag 12 april. Vanaf 19 uur is de hal beschikbaar en ingericht met alle benodigde apparatuur om er een geslaagde muzikale avond van te maken.


27-3-2019 |Uitreiking VECON Business School certificaat

Op 26 februari 2019 heeft de eerste lichting leerlingen van de Porta Mosana College Business School (PMCBS) het programma afgerond. In het voorjaar van 2016 hebben deze leerlingen in leerjaar 3 de gedurfde keuze gemaakt om te kiezen voor een uitdagend programma waarin zij hebben kunnen excelleren. Deze leerlingen vormen de eerste lichting die het programma voltooien. Hier kunnen zij trots op zijn, wij zijn dat in ieder geval!

27-3-2019 |Inhaalcross 2018-2019

Op donderdag 4 april a.s. zal de inhaalcross worden georganiseerd, wederom op het terrein bij de ENCI. Voor de onderbouwleerlingen is de cross een verplicht onderdeel van de lessen LO, voor bovenbouwleerlingen is de cross tevens een handelingsdeel

27-3-2019 |Oudertevredenheidsonderzoek sluit 31 maart

Via een persoonlijke e-mail bent u uitgenodigd medewerking te verlenen aan een tevredenheidsonderzoek /enquête. Via Porta Nieuws heeft u hier ook informatie over ontvangen.

Heeft u de enquête nog niet ingevuld, dan nodigen we u graag uit dit uiterlijk deze week te doen. De deadline voor invullen is 31 maart. In de u toegezonden mail staat een link naar de enquête.


20-3-2019 |Porta Mosana College heet 246 nieuwe leerlingen welkom

Terwijl collega's op het Malieveld in Den Haag de belangen van het voortgezet onderwijs verdedigden en leerlingen op het Vrijthof hun stem lieten horen voor een effectief klimaatbeleid, maakten wij bij de sluiting van de officiële inschrijftermijn de balans op van de nieuwe brugklasinschrijvingen.