Porta Mosana

Nieuws

2-3-2016 |Open Dag

Tijdens de Open Dag op zaterdag 27 februari hebben ruim 1500 leerlingen van groep 8, samen met hun ouders/verzorgers, onze school bezocht

2-3-2016 |Informatieavonden voor ouders van toekomstige brugklasleerlingen

Op maandag 29 februari en dinsdag 1 maart verzamelden zich meer dan 160 ouders van toekomstige brugklassers in onze hal. Na de Open Dag, waarbij we ons vooral richten op de leerlingen uit groep 8, zijn deze avonden specifiek bedoeld voor de ouders.

17-2-2016 |Vwo Porta Mosana College vierde op ranglijst RTL van beste middelbare scholen in Nederland

Net als vorig jaar heeft RTL Nieuws op basis van de eindexamenresultaten alle middelbare scholen van Nederland een rapportcijfer gegeven.
Het Porta Mosana College staat landelijk op de vierde plaats als het gaat om de eindexamenresultaten vwo

3-2-2016 |Excursie Brussel – tweetalig onderwijs Frans, module 1: Geschiedenis van Europa

Het versterkt Frans-onderwijs bevordert de meertaligheid in het kader van het Europees Burgerschap en vergroot de studie- en carrièremogelijkheden in de Euregio, in Europa en daarbuiten. Het Porta Mosana College streeft ernaar een vorm van tweetalig onderwijs Frans te ontwikkelen. In dit kader wordt leerlingen uit de tweede klassen dit schooljaar de mogelijkheid geboden om mee te doen aan twee Franstalige modules.