Porta Mosana

Nieuws

16-3-2016 |Junior Speaking Contest, een verslag van Odylle Mulder, docente NASK (natuur- en scheikunde)

Het Porta Mosana College biedt sinds 2005 tweetalig onderwijs aan. Deze vorm van onderwijs is een unieke kans voor leerlingen op het gebied van internationaal georiƫnteerde ontwikkeling. De Junior Speaking Contest is een van de vele initiatieven die het Porta Mosana neemt in het kader van internationalisering.
De Junior Speaking Contest is een jaarlijks terugkerende wedstrijd in het kader van internationalisering, georganiseerd door het British Council en het Europees Platform. Deze wedstrijd wordt gehouden door middelbare scholen in Nederland die tweetalig onderwijs aanbieden. Het Porta Mosana College is daarom dus zeker van de partij!


16-3-2016 |Begaafdheidsprofielschool (BPS): verrijkingstraject, finale DENSO Challenge Ontwerp een auto van de toekomst!

In periode 3 hebben vijftien leerlingen van onze school geparticipeerd in een DENSO Challenge: leerlingen van het Stella Maris College Meerssen, het Grotius College Heerlen en het Porta Mosana College Maastricht werkten, werken gedurende zes bijeenkomsten aan het ontwerp van de veilige en duurzame auto van de toekomst.

9-3-2016 |Overstap van het primaire onderwijs naar het voortgezet onderwijs

Sinds augustus 2014 geldt nieuwe regelgeving voor de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. In een brief aan alle basisscholen en middelbare scholen brengt onze staatssecretaris Sander Dekker deze regelgeving nog eens onder de aandacht. Met het oog op de Open Dag en om ouders en leerlingen helder te kunnen informeren over de toelating en plaatsing op onze school brengen we de inhoud van deze brief onder uw aandacht.

9-3-2016 |Ouderklankbordgroep en thema-avond ouderraden Porta Mosana College en Sint-Maartenscollege dinsdag 15 maart

Het vwo Maastricht organiseert ouderklankbordgroepen om met ouders in gesprek te gaan over onderwijskundige ontwikkelingen. Daarnaast organiseren de ouderraden op de Maastrichtse scholen thema-avonden over onderwijs en opvoeding.

9-3-2016 |Onderwijsvernieuwing vwo

Het is even stil geweest in de communicatie over de voortgang van de onderwijsvernieuwingen in het vwo. Dat wil echter niet zeggen dat er niets gebeurt, want op de achtergrond waren vele docenten en schoolleiders samen met ouders en leerlingen vruchtbaar aan de slag.