Porta Mosana

Nieuws

8-5-2019 |Juul en Puck, initiatiefnemers JUUPU, ontvangen een jeugdlintje

In Meerssen behaagt het de Koning niet alleen om volwassenen een lintje op te spelden, maar worden voor het eerst ook jeugdlintjes uitgereikt door burgemeester Mirjam Clermonts.

Het jeugdlintje is een waardering voor jongeren tot 23 jaar die een uitzonderlijke prestatie neerzetten of zich op een uitzonderlijke en belangeloze manier inzetten voor de samenleving en medemens.


8-5-2019 |Geslaagde audit her-certificering Veilige en Gezonde school

Sinds januari 2016 is het Porta Mosana College HV gecertificeerd als Veilige en gezonde school. Dit betekent dat de school een structureel en duurzaam veiligheidsbeleid voert.
Er wordt zowel preventief als curatief veel aandacht aan het behoud van een prettig en veilig onderwijsklimaat besteed. De school werkt nauw samen met ketenpartners zoals de Gemeente Maastricht, GGD, bureau HALT, GGZ, Stichting Mondriaan en de wijkagent.
Het Schoolveiligheidsplan, ontwikkeld door de werkgroep Veilige en Gezonde School, is onze basis voor een duurzame veilige school. De werkgroep, bestaande uit leden van de schoolleiding, ouder- en leerlingenraad en medewerkers, komt vier keer per schooljaar bijeen.


17-4-2019 |Girlsday!

Tijdens Girlsday openen door heel Nederland bèta-, technische, ICT-bedrijven én technische of ICT-afdelingen van bedrijven hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar. De meisjes kunnen deelnemen aan interessante activiteiten, maken kennis met vrouwelijke medewerkers en leren meer over bèta/technische werkzaamheden. Kortom Girlsday laat meisjes de onontdekte wereld van bèta, techniek en ICT van dichtbij beleven!

17-4-2019 |Expositie examenleerlingen tekenen havo 5 en vwo 6

In de periode van 11 april tot en met 10 mei is in OLC 2 een expositie ingericht met het examenwerk van de havo 5- en vwo 6-leerlingen met het examenvak tekenen. Onderdeel van het vak tekenen is behalve een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE) ook een centraal praktisch examen (CPE), waar de leerlingen sinds januari 2019 intensief aan gewerkt hebben aan de hand van een bepaald thema. Voor de havo-leerlingen is dit water, de vwo-leerlingen het thema verbeelding. Het resultaat van hun werk wordt, net als het CE, beoordeeld door een tweede corrector.

17-4-2019 |Audit her-certificering Veilige en Gezonde school

Sinds januari 2016 is het Porta Mosana College HV gecertificeerd als “Veilige en gezonde school”. Dit betekent dat de school een structureel en duurzaam veiligheidsbeleid voert. Er wordt zowel preventief als curatief veel aandacht aan het behoud van een prettig en veilig onderwijsklimaat besteed. De school werkt nauw samen met ketenpartners als de Gemeente Maastricht, GGD, bureau HALT, GGZ, organisatie Mondriaan en de wijkagent.