Porta Mosana

Nieuws

13-4-2016 |Oudertevredenheidonderzoek Kwaliteit Scholen

De kwaliteit van ons onderwijs wordt regelmatig gemeten. Externe partners, waaronder de onderwijsinspectie, doen periodiek kwaliteitsonderzoeken. Ook LVO onderzoekt hoe het gesteld is met de kwaliteit, de vernieuwingen en de resultaten van ons onderwijs.

13-4-2016 |Geslaagde sportdagen bovenbouw 7 en 8 april

Donderdag 7 en vrijdag 8 april vonden voor de leerlingen van de bovenbouw (alle 4e en 5e klassen) sportactiviteiten plaats. De docenten L.O. hadden in overleg met de schoolleiding besloten om de keuzeactiviteiten dit schooljaar te bundelen en ze aan te bieden op bovengenoemde data meteen aansluitend aan de toetsweek. Het grote voordeel hiervan was tweeledig. Enerzijds konden de leerlingen heerlijk bijkomen van de studiebeslommeringen en anderzijds gaf het de docenten van de bovenbouw meer tijd voor hun correctiewerk.

13-4-2016 |Deelname brugklasleerlingen tto aan project TU Delft Learning by Design

Namens de TU Delft (Prof. Marc de Vries en Dave van Breukelen) was onze school via docent natuurkunde Koen Michels gevraagd om aan een project deel te nemen op basis van LBD: Learning By Design.

6-4-2016 |Uitnodiging Dialoogavond LVO Maastricht 13 april: Wij gaan dromen, droomt u mee?

Zie onderstaande tekst en de uitnodiging namens LVO Maastricht.

Dromen over het strand, dromen over de zee, dromen over een nieuwe auto, dromen over alles, waarom niet over onderwijs?


6-4-2016 |Internationalisering: veiligheid tijdens reizen

Het Porta Mosana College heeft als speerpunt internationalisering en internationaal burgerschap. In dit kader is de komende tijd een aantal reizen voor verschillende jaarlagen en afdelingen gepland