Porta Mosana

Nieuws

1-6-2016 |24 Leerlingen vervullen maatschappelijke stage in Wallonië (België)

Vorig jaar hebben Jacqueline Deprins van de sectie Frans, Annemiek Markenhof, MaS-coördinator VWO en Nicole Persoon van het Stagebureau LVO Maastricht het initiatief genomen voor maatschappelijke stages bij scholen in Wallonië. Dit schooljaar hebben maar liefst 24 leerlingen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Hieronder geven Timothy Bos, Puck Thissen, Caecilia Roding en Nienke Visser een impressie hoe zij de stage bij onze zuiderburen hebben ervaren en wat zij daarvan hebben geleerd.

25-5-2016 |BSM-leerlingen havo en vwo 4 organiseren sporttoernooien

Als onderdeel van het vak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) moeten de BSM-leerlingen van havo 4 een basketbaltoernooi organiseren voor de brugklassen, de BSM-leerlingen van vwo/tto 4 organiseren een volleybaltoernooi voor de derde klassen, waarover u in onderstaande stukken meer kunt lezen.

25-5-2016 |Internationalisering: uitwisseling Valencia leerlingen leerjaar 2

In het kader van VIOS (Verankering Internationale Oriëntatie en Samenwerking), heeft er naar goede traditie wederom een uitwisseling met Institut Educació Secundària IES Albal te Valencia (Spanje) plaats gevonden. Leerlingen hebben op allerlei vlak kennis gemaakt met elkaars wereld. Taal, cultuur, historie, eten, school en ontspanning zorgden voor twee keer een afwisselende week die bol stond van nieuwe ervaringen.

25-5-2016 |Begaafdheidsprofielschool (BPS): DENSO Challenge, ontwerp een (duurzame) auto

Vanaf januari t/m maart hebben 15 leerlingen deelgenomen aan een Challenge geïnitieerd door het bedrijf DENSO. DENSO is een wereldwijde speler op het gebied van ontwikkeling en productie van hoogwaardige onderdelen voor de auto-industrie.

11-5-2016 |Verkeersveiligheid: Team Alert maakt leerlingen bewust van fietsgedrag

Dinsdag 20 april kreeg het Porta Mosana College bezoek van stichting TeamAlert. Stichting TeamAlert is dé verkeersveiligheidsorganisatie voor en door jongeren. Door jongeren op originele, humoristische, overtuigende en soms iets brutale manier te benaderen, probeert TeamAlert bewustwording te creëren rondom hun eigen verantwoordelijkheid in het verkeer.