Porta Mosana

Nieuws

22-6-2016 |Internationalisering: Berlijnreis 3 vwo

Van 6-10 juni hebben zo’n 60 leerlingen van 3 vwo onder begeleiding van docenten een vijfdaagse educatieve reis naar Berlijn gemaakt: “Markus und Nina nach Berlin”. Markus staat symbool voor de M-profielen en Nina voor de N- profielen, het derde leerjaar staat immers in het teken van de profielkeuze.

15-6-2016 |Expositie leerlingen 5 vwo tekenen: Een muur van betekenis, kies het meest bijzondere idee!

Overal op de wereld kennen we plekken die ons herinneren aan…
de Chinese Muur, de Berlijnse Muur, de Klaagmuur ….. muren met een betekenis, met een idee, een functie, een begrenzing, een doorgang.
Elke school heeft eigen herinneringen, zoals foto’s, medailles, oorkondes en andere gedenkwaardige zaken. We willen soms ook een plek hebben om iemand te gedenken die plots niet meer bij ons is, echt een goede, blijvende plek is er nog niet.


1-6-2016 |Getallen rondom de eindexamens 1e tijdvak

Vorige week donderdag sloten we de laatste eindexamens van het 1e tijdvak af. Het waren de laatste twee examens in een spannende reeks van 31 proeven van bekwaamheid voor onze 224 examenkandidaten. Op havo werd in 16 vakken eindexamen gedaan, op het vwo in 18. Alles bij elkaar maakten zij 752 examenwerken, variërend van 2 kantjes met ook multiple choice vragen voor de talen t/m 6 of meer kantjes voor Nederlands of geschiedenis. Ook voor sommige bètavakken werden veel kantjes vol geschreven en ook nog bijlagen getekend. Voor de docenten van de examenklassen een forse klus om die goed te corrigeren. Opgeteld spendeerden de examenleerlingen samen ruim 54 klokuren in de examenruimten.

1-6-2016 |Versterkt talenonderwijs: Saskia Sinschek v4d ontvangt Goethe Certificaat

In het kader van talentontwikkeling biedt het Porta Mosana College de mogelijkheid om deel te nemen aan versterkt talenonderwijs (VTO). Saskia Sinschek uit V4D heeft deelgenomen aan het traject voor versterkt Duits. Op woensdag 25 mei mocht Saskia het Goethe-Certificaat niveau B2 officieel in ontvangst nemen.