Porta Mosana

Nieuws

29-6-2016 |Bezoek College van Bestuur

Op 20 juni bezocht het College van Bestuur van LVO Maastricht onze school.

Tijdens dit bezoek, waarbij de kwaliteitszorg en maatwerk voor leerlingen centraal stond, is een aantal processen kort toegelicht door leerlingen, ouders, docenten en locatieleiding. Per onderwerp is een presentatie van vijf minuten gehouden en waren vijf minuten ingeruimd om kort met elkaar in gesprek te gaan.


29-6-2016 |Porta Mosana Topsportvriendelijk: Pieke Bouman tt1d

Vandaag een interview met topsporttalent Pieke Bouman, wiens sport tennis is.

22-6-2016 |Eindexamens 2016

Vorige week donderdag kregen onze examenleerlingen hun uitslag. Voor velen een heuglijke tijding. De vlag kon uit.
Op de havo afdeling slaagde 81% van de 111 leerlingen. Van de leerlingen die nog niet zijn geslaagd, hebben er nog 13 een serieuze kans om via een herkansing in het 2e tijdvak alsnog te slagen. Zij hebben de afgelopen dagen hard geblokt en doen deze week hun herexamen. Uiteraard wensen wij deze leerlingen heel veel succes.


22-6-2016 |Uitslag international wiskunde- en rekenwedstrijd wedstrijd 2016 leerlingen tto onderbouw

Onlangs ontvingen wij de uitslag van de W4Kangoeroewedstrijd, waaraan alle tto-onderbouwleerlingen op 17 maart jl. hebben deelgenomen. Deze internationale wiskunde- en rekenwedstrijd wordt gelijktijdig gehouden in ruim 50 landen en alleen al in Nederland hebben 120 000 leerlingen deelgenomen, verdeeld over verschillende niveaus.