Porta Mosana

Nieuws

20-7-2016 |Oproep voor nieuwe leden Ouderraad

De ouderraad van HAVO/VWO/TTO deel van het Porta Mosana is op zoek naar nieuwe leden!
De ouderraad vormt de intermediair tussen school en ouders en fungeert dusdanig als klankbordfunctie voor directie met betrekking tot (nieuw) beleid, veelal door participatie in de diverse commissies en/of klankbordgroepen.


13-7-2016 |Fauve van Veen en Daan van Doorn winnen LVO Science Award

Fauve van Veen en Daan van Doorn hebben een profielwerkstuk geschreven met de titel “Antibioticaresistentie. Wat is ertegen te doen?”

13-7-2016 |Klaar voor het vernieuwde eerste jaar

Op donderdag 30 juni kwamen alle docenten die volgend jaar les zullen geven aan de brugklassen op het Porta Mosana College en op het Sint-Maartenscollege bij elkaar in een leerkring. De doelstelling was om in te zoemen op de nieuwe taken die docenten zullen krijgen in het kader van het vernieuwde onderwijsaanbod.

6-7-2016 |Inleveren schoolboeken

Net als ieder jaar moeten de leerlingen de boeken, die door school beschikbaar zijn gesteld, weer inleveren.

6-7-2016 |Examenresultaten en diploma-uitreikingen

Ook dit jaar kunnen we weer trots zijn op de examenresultaten: na afloop van het tweede tijdvak is 89,2 % van de havo-leerlingen en 93,8 % van de vwo-leerlingen geslaagd. We willen alle geslaagden en hun ouders/verzorgers feliciteren en wensen onze (oud-) leerlingen veel succes met het realiseren van hun toekomstplannen.