Porta Mosana

Nieuws

28-9-2016 |Uitreiking DELF diploma’s en MAS-certificaten

Op maandag 26 september heeft de uitreiking plaatsgevonden van de DELF-diploma’s en de MAS-certificaten. DELF is het internationaal erkende diploma voor de Franse taal en de MAS houdt in dat leerlingen gedurende een week hun maatschappelijke stage lopen op een school in Franstalig België.

21-9-2016 |Introductie brugklas

De brugklassen atheneum, gymnasium en tto hadden 7-9 september een geslaagde introductie. Dit jaar starten we met een onderwijsvernieuwing in leerjaar 1 het Porta Mosana College en het Sint-Maartenscollege en deze zal de komende jaren een uitrol krijgen. Het vwo in Maastricht heeft gekozen voor een onderwijsvisie die de “leer-kracht” van leerlingen wil vergroten. Het leren leren komt centraal te staan en daarmee wordt gestart in de eerste twee periodes.
De focus komt te liggen op het in kaart brengen van de groei van de leerling.
Dit doen we o.a. door formatief de leerbehoefte te meten, onderling feedback te geven, de mogelijkheid aan te bieden tot het volgen van een keuzevak en het instellen van keuzewerktijd. Tijdens de informatieavonden voor de ouders is dit uitgebreid toegelicht.


21-9-2016 |Vernieuwd vwo van start op het Sint-Maartenscollege en het Porta Mosana College

Dit schooljaar startten bijna 300 brugklassers, 100 op het Sint-Maartenscollege en 200 op het Porta Mosana College, met een vernieuwd onderwijsaanbod vwo. Ze begonnen aan één van de vier vwo-opleidingen: atheneum, atheneum-tto, gymnasium en gymnasium-tto.

21-9-2016 |Begaafdheidsprofielschool (BPS): het verrijkingstraject

Het Porta Mosana College is een Begaafdheidsprofielschool en heeft als zodanig meer dan gemiddelde aandacht voor getalenteerde en (hoog)begaafde leerlingen. Deze aandacht is georganiseerd in drie trajecten. In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op het verrijkingstraject. Het POP-traject en het TOP-traject worden in een latere editie van de Porta Nieuwsbrief gepresenteerd.

14-9-2016 |Tropenrooster

Gisteren heeft u een uitgebreide extra nieuwsbrief ontvangen inzake het tropenrooster. Morgen wordt het wederom een erg warme dag. Daarom heeft de schoolleiding besloten om ook donderdag 15 september een tropenrooster in te voeren.