Porta Mosana

Nieuws

5-10-2016 |Vernieuwd vwo – Toetsen in dienst van leren

Vorige week is het vernieuwde vwo kort toegelicht. Deze week gaan we nader in op een van de bouwstenen hiervan: toetsing. Een eigentijds en uitdagend curriculum kan niet zonder een eigentijdse manier van toetsen.

5-10-2016 |Door nieuwe onderwijstijd naar onderwijs op maat

Vorig schooljaar zijn er verschillende bijeenkomsten geweest in het kader van het transitieplan onderwijstijd. Hierbij waren docenten, leerlingen en ouders betrokken. Op maandag 26 september is de draad weer opgepakt, zodat er begin volgend kalenderjaar een gedragen plan ligt aangaande de onderwijstijd, dat voldoet aan de wettelijke kaders. Tijdens de laatste bijeenkomst waren ruim 25 geïnteresseerde ouders, medewerkers, leerlingen aanwezig.

5-10-2016 |Projectdagen

Dit schooljaar zullen op 10, 11 en 12 oktober de projectdagen van periode 1 gehouden worden. Alle vakken presenteren zich dan door het organiseren van, veelal vakoverstijgende, activiteiten of projecten.

28-9-2016 |In memoriam: René Vissers

Gisteren ontvingen we het verdrietige bericht dat onze oud-collega René Vissers is overleden. René was al geruime tijd ernstig ziek.

28-9-2016 |Een vernieuwd vwo: Wetenschappelijke Vorming leerjaar 1

Vorige week berichtten we over de start van het vernieuwd vwo op het Sint-Maartenscollege en het Porta Mosana College. 300 brugklassers, 100 aan de Noormannensingel en 200 aan de Oude Molenweg, begonnen aan één van de vier vwo-opleidingen: atheneum, atheneum-tto, gymnasium en gymnasium-tto.