Porta Mosana

Nieuws

15-5-2019 |Tim Neutelings nieuwe directeur van Porta Mosana College

Per 1 augustus 2019 is de heer Tim Neutelings benoemd als directeur van het Porta Mosana College. Nadere informatie is te lezen in onderstaand bericht van de Centrale Directie van LVO Maastricht.
Wij feliciteren de heer Neutelings met zijn benoeming en wensen hem veel succes bij het verder bouwen aan onze school. In de loop van volgende week zal hij de school bezoeken en zal er gelegenheid zijn voor een eerste kennismaking met de schoolleiding en de medewerkers.

Mede namens de Centrale Directie,

Jack Cortenraad,

Waarnemend locatiedirecteur


15-5-2019 |Afname centrale rekentoets

Hoewel de regering van plan is met ingang van schooljaar 2019-2020 de bestaande rekentoets af te schaffen in het VO en vanaf dat jaar ook geen cijfer van de rekentoets meer mee te nemen op de cijferlijst, is dit nog (steeds) niet door een wetswijziging vastgelegd. Om te voorkomen dat leerlingen nadelige gevolgen ondervinden mocht deze wetswijziging niet op tijd wordt gerealiseerd, is besloten om de leerlingen van vwo 5 gewoon te laten deelnemen aan de centrale rekentoets in mei / juni 2019.

15-5-2019 |BSM havo 5: jaaroverzicht door Ilya Hollands

Het begin van een nieuw schooljaar, havo 5, het eindexamen jaar. Ook dit schooljaar heeft het vak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) veel nieuwe buitenschoolse activiteiten geregeld. Onze eerste activiteit van dit schooljaar was hockeyen op de kunstgrasvelden van HV Hockeer (Cadier en Keer). In onze havo 5 groep zaten nauwelijks hockeyers, dus dit was voor ons allemaal een nieuwe uitdaging. Meneer Robben had vijf weken de tijd om de BSM’ers iets bij te leren over de spelregels en het spelen van hockey. Deze sport viel goed in de smaak bij de meesten. Alle benodigdheden waren er om er iedere week weer leuke 7e, 8e en 9e uren van te maken: het weer was goed, er was een leuke sfeer in de groep en de wil was aanwezig om een nieuwe sport te leren.

8-5-2019 |Eindexamens 2019

De eindexamens gaan weer beginnen. In 2019 doen 106 leerlingen op havo en 167 leerlingen op vwo deze maand op onze locatie hun centraal schriftelijk eindexamen. Nieuw dit jaar is dat negen leerlingen uit VT5 al in één of meer vakken vervroegd eindexamen doen. Een mooi experiment.