Porta Mosana

Nieuws

9-11-2016 |Klankbordgroep ouders leerlingen vwo 1

Het onderwijs in jaarlaag 1 van het vwo wordt vernieuwd met meer onderwijs op maat. U hoort er thuis van alles over. Het gepersonaliseerd onderwijs vindt plaats in de lessen, in de keuzevakken en tijdens de keuzewerktijd, die met ingang van periode 2 van start zal gaan.

9-11-2016 |Begaafdheidsprofielschool (BPS): Ontwerp het huis van de toekomst

Het Porta Mosana College biedt als Begaafdheidsprofielschool (BPS) (hoog)begaafde leerlingen speciale begeleiding. Zo biedt de school cognitieve verrijking door middel van een verrijkingstraject.

2-11-2016 |Leerlingen met tijdsverlenging in de toetsweek

In Magister vinden leerlingen, die recht hebben op tijdsverlenging, bij de vaksite “rooster” bij het onderdeel “toetsrooster” een brief met informatie waar ze de komende toetsweek moeten zijn, alsmede de aangepaste toetstijden.

2-11-2016 |Weeklog Paul Rosenmöller over ESHA Conferentie 2016 in Maastricht: “Limburgse schoolleiders maken indruk”

Onder de titel ‘International Inspiration in education: leadership matters!’ werd van 19 tot en met 21 oktober 2016 in Maastricht de tweejaarlijkse conferentie voor Europese schoolleiders georganiseerd.

2-11-2016 |Dialoog met leerlingen, ouders en docenten over Onderwijstijd in het vwo

De door de Tweede Kamer aangenomen wet “Onderwijstijd” vraagt aan scholen om het onderwijs anders in te richten. De scholen van LVO Maastricht maken op dit moment een plan om dit vanaf 2017 te realiseren. Wij betrekken daarbij graag leerlingen, ouders en docenten.

Daarom nodigen wij ouders, leerlingen en docenten uit om met elkaar in dialoog te gaan over de veranderingen in het onderwijsprogramma.