Porta Mosana

Nieuws

23-11-2016 |Mental Health Foundation: depressie bij jongeren

Op dinsdag 29 november wordt de school in de eerste pauze (onderbouw en bovenbouw) bezocht door een team van de Mental Health Foundation, zij gaan de Nationale Depressiequiz spelen met onze leerlingen. Zij doen dit met leerlingen van alle middelbare scholen in Nederland.

16-11-2016 |De onderwijsontwikkelingen in leerjaar 1, een korte terug- en vooruitblik

Het nieuwe onderwijs van vwo Maastricht is gebaseerd op een drietal uitgangspunten. Het vwo in Maastricht heeft gekozen voor een onderwijsvisie die de ‘leer-kracht’ van leerlingen wil vergroten. Op deze wijze kunnen alle aanwezige talenten van de leerlingen optimaal worden ontwikkeld. Het theoretische kader van Building Learning Power is gebaseerd op de vanuit de positieve psychologie ontwikkelde op groei gerichte mindset (growth mindset).

16-11-2016 |Nabespreking testen leerlingen brugklas en communicatie

In de eerste periode van het brugklasjaar wordt de bestaande informatie uit het basisonderwijs aangevuld met belangrijke informatie betreffende hun intelligentiestructuur (IST), hun prestatiemotivatie (FES) en hun sociaal-emotioneel welbevinden (SVL). Deze gegevens zijn naast het inzicht in de groeimetingen per vak belangrijke ondersteunende informatie bij leerling besprekingen. De afname van deze onderzoeken is in handen van het Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek (CBO) verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

16-11-2016 |Informatie met betrekking tot schoolmailadres / privé mailadres

In Porta Nieuws 2 hebben wij een bericht vermeld m.b.t. Magister. Hierin hebben wij onder andere gemeld dat bij de leerlingen een LVO-schoolmailadres in Magister vermeld staat, en geen privé-mailadres, met daarbij het verzoek deze emailadressen te koppelen. N.a.v. enkele reacties willen wij u graag nog enige uitleg geven hierover.

9-11-2016 |Dialoogavond vwo Maastricht, een verslag

Op dinsdag 8 november verzamelden zich ongeveer 70 mensen in de aula aan de Noormannensingel. Leerlingen, ouders en docenten spraken met elkaar over de mogelijkheden die de nieuwe wet op onderwijstijd biedt om het onderwijs te verbeteren.