Porta Mosana

Nieuws

30-11-2016 |Gymnasium vto: onderzoeksweek in plaats van toetsweek

Namens het gymnasium vto team ontvingen we onderstaand artikel van docente klassieken, Alet Holwerda.
Bij het nieuwe beleid in de brugklassen vwo ligt de focus op het leren leren: hoe leer je en hoe zorg je dat wat je leert ook beklijft. Als docenten zoeken we o.a. naar manieren van toetsing die dat leerproces wezenlijk kunnen bevorderen.


30-11-2016 |Porta Mosana Business School: Project Day for Change

De leerlingen van de Porta Mosana Business School leerjaar 4 starten in periode 2 met het project Day for Change. Day for Change wil een bijdrage leveren aan de vermindering van armoede en ongelijkheid door kansen te creëren voor mensen zodat zij hun eigen vaardigheden kunnen versterken en de middelen verwerven om zelf hun kwaliteit van leven te verbeteren. Dit geldt voor de scholieren die in Nederland deelnemen aan de Day for Change Actie én voor mensen in ontwikkelingslanden die dankzij de opbrengsten uit deze actie gesteund worden.

30-11-2016 |Begaafdheidsprofielschool (BPS): voorlichtingsbijeenkomst verrijking brugklasleerlingen

Sinds april 2009 is het Porta Mosana College gecertificeerd als BegaafdheidsProfielSchool. Dit betekent onder andere dat we leerlingen die meer uitdaging willen en aankunnen iets extra´s willen bieden. Voor de leerling in de brugklas die in aanmerking kan komen voor een verrijkingstraject, zal dit traject eind januari (begin derde periode) van start gaan.

23-11-2016 |Oproep ouders voor Werkgroep Veilige School

Hoe creëer je een veilige, gezonde, levendige, nieuwsgierige schoolomgeving voor leerlingen en docenten van het Porta Mosana College?

23-11-2016 |Portefeuille leerlingbegeleiding vwo Maastricht

De portefeuille Leerlingbegeleiding vwo Maastricht houdt zich bezig met drie belangrijke vormen van begeleiding Decanaat, Mentoraat en Zorg (DMZ) en wordt aangestuurd door Danielle Pekelharing (locatie NMS) en Andrea Thewissen (locatie OMW).