Porta Mosana

Nieuws

14-12-2016 |Kunsttrip examenleerlingen tekenen havo en vwo naar Berlijn

De leerlingen die het examenvak tekenen hebben gekozen, mogen uitkijken naar een bijzondere trip naar Berlijn waar zij gaan werken aan hun examenthema’s. Voor havo 5 is dit Maatwerk: De historische periode is de Renaissance. Het gaat over maatwerk, kunst gemaakt in opdracht, voor een speciale plek of gelegenheid en de verschillende manieren waarop architecten, kunstenaars en vormgevers maatsystemen toepassen in hun werk.

14-12-2016 |Porta Mosana Topsportvriendelijk: Stefan Maas

Hier zie je Stefan in actie met de Zuid-Nederlandse selectie in een wedstrijd tegen de selectie van Midden-Nederland.
Vandaag een interview met topsporttalent Stefan Maas, wiens sport hockey is.


7-12-2016 |Naar de middelbare school… en nu?!

Na acht jaar basisonderwijs, gaat uw zoon of dochter naar het voortgezet onderwijs. Dit is een grote stap voor u, maar ook voor uw zoon of dochter. Als ouder/verzorger wilt u natuurlijk dat uw kind op een fijne school terecht komt, een school waar hij of zij het beste tot zijn of haar recht komt. Wij willen u informeren over het onderwijsaanbod van LVO Maastricht.
Al eerder stuurden we u via een nieuwsbrief een bericht met de uitnodiging voor één van de informatieavonden van LVO Maastricht:


7-12-2016 |Start Klankbordgroep vwo 1 Maastricht

Op woensdag 23 november werd een start gemaakt met de klankbordgroep ouders vwo 1 Maastricht. Een 16-tal ouders markeerde dit ‘historisch’ moment in de geschiedenis van het Porta Mosana College en het Sint-Maartenscollege. Voor het eerst sprak een afvaardiging van ouders gezamenlijk over de gemeenschappelijke onderwijskundige visie van het onderwijs aan hun kinderen.

7-12-2016 |Nieuw maatschappelijk project: Porta serves the City

Vanaf januari starten we in de school met een fantastisch nieuw maatschappelijk project: Porta serves the City. Onze school gaat samen met Serve the City Maastricht tweewekelijks producten inzamelen voor diverse voedselbanken in Maastricht.