Porta Mosana

Nieuws

9-3-2016 |Overstap van het primaire onderwijs naar het voortgezet onderwijs

Sinds augustus 2014 geldt nieuwe regelgeving voor de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. In een brief aan alle basisscholen en middelbare scholen brengt onze staatssecretaris Sander Dekker deze regelgeving nog eens onder de aandacht. Met het oog op de Open Dag en om ouders en leerlingen helder te kunnen informeren over de toelating en plaatsing op onze school brengen we de inhoud van deze brief onder uw aandacht.

9-3-2016 |Ouderklankbordgroep en thema-avond ouderraden Porta Mosana College en Sint-Maartenscollege dinsdag 15 maart

Het vwo Maastricht organiseert ouderklankbordgroepen om met ouders in gesprek te gaan over onderwijskundige ontwikkelingen. Daarnaast organiseren de ouderraden op de Maastrichtse scholen thema-avonden over onderwijs en opvoeding.

9-3-2016 |Onderwijsvernieuwing vwo

Het is even stil geweest in de communicatie over de voortgang van de onderwijsvernieuwingen in het vwo. Dat wil echter niet zeggen dat er niets gebeurt, want op de achtergrond waren vele docenten en schoolleiders samen met ouders en leerlingen vruchtbaar aan de slag.

2-3-2016 |Open Dag

Tijdens de Open Dag op zaterdag 27 februari hebben ruim 1500 leerlingen van groep 8, samen met hun ouders/verzorgers, onze school bezocht

2-3-2016 |Informatieavonden voor ouders van toekomstige brugklasleerlingen

Op maandag 29 februari en dinsdag 1 maart verzamelden zich meer dan 160 ouders van toekomstige brugklassers in onze hal. Na de Open Dag, waarbij we ons vooral richten op de leerlingen uit groep 8, zijn deze avonden specifiek bedoeld voor de ouders.