Porta Mosana

Nieuws

1-2-2017 |Formatieve toetsing in dienst van het leerproces van de leerling

Het onderwijs afstemmen op de behoefte van de leerling vraagt om een zorgvuldig toets of meetsysteem. Toetsen en resultaatmetingen zijn niet alleen middelen om vast te stellen wat een leerling weet en kan, ze worden steeds meer ingezet om de leerling te helpen bij het leren. Terecht!

1-2-2017 |Porta Mosana Topsportvriendelijk: Koen de Groot uit at1d

Vandaag een interview met topsporttalent Koen de Groot, wiens sport zwemmen is.

25-1-2017 |Griep en inhalen toetsen

De afgelopen weken hebben veel leerlingen en docenten griep gehad. Sommigen zijn nog steeds niet helemaal hersteld. Gedurende de lesweken bracht dat veel aanpassingen in (dag)roosters met zich mee. De afgelopen week was toetsweek en leidde de griepepidemie tot veel gemiste toetsen. Heel veel gemiste toetsen!

25-1-2017 |Leergierigheid – bestaat dat nog? Ervaringen uit de praktijk van de pilot gymnasium vto

“Wat motiveert leerlingen als ze geen beoordeling krijgen?”
“Als we het thema (van Wetenschappelijke Vorming) leidend laten zijn, doen ze dan wel de basiskennis en vaardigheden op die voor mijn vak in de bovenbouw vereist zijn?”


25-1-2017 |PreMed workshops door Gezondheidsuniversiteit MUMC voor leerlingen bovenbouw vwo

Op de woensdagavonden van 8-15-22 februari organiseren studenten geneeskunde MUMC speciale PreMed workshops voor geïnteresseerde 5e jaars atheneum- en tto- leerlingen met het profiel natuur& gezondheid of het profiel natuur & techniek met biologie