Porta Mosana

Nieuws

25-5-2016 |Internationalisering: uitwisseling Valencia leerlingen leerjaar 2

In het kader van VIOS (Verankering Internationale Oriëntatie en Samenwerking), heeft er naar goede traditie wederom een uitwisseling met Institut Educació Secundària IES Albal te Valencia (Spanje) plaats gevonden. Leerlingen hebben op allerlei vlak kennis gemaakt met elkaars wereld. Taal, cultuur, historie, eten, school en ontspanning zorgden voor twee keer een afwisselende week die bol stond van nieuwe ervaringen.

25-5-2016 |Begaafdheidsprofielschool (BPS): DENSO Challenge, ontwerp een (duurzame) auto

Vanaf januari t/m maart hebben 15 leerlingen deelgenomen aan een Challenge geïnitieerd door het bedrijf DENSO. DENSO is een wereldwijde speler op het gebied van ontwikkeling en productie van hoogwaardige onderdelen voor de auto-industrie.

11-5-2016 |Verkeersveiligheid: Team Alert maakt leerlingen bewust van fietsgedrag

Dinsdag 20 april kreeg het Porta Mosana College bezoek van stichting TeamAlert. Stichting TeamAlert is dé verkeersveiligheidsorganisatie voor en door jongeren. Door jongeren op originele, humoristische, overtuigende en soms iets brutale manier te benaderen, probeert TeamAlert bewustwording te creëren rondom hun eigen verantwoordelijkheid in het verkeer.

11-5-2016 |Euregional Technical Award: tweede plaats tto 5-leerlingen

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) en Discovery
Center Continium willen de jeugd stimuleren om voor een
technische beroepsopleiding en uiteindelijk een technisch
beroep te kiezen binnen de bedrijven in de Euregio Maas-Rijn.


11-5-2016 |Oudergroep autisme

Op dinsdag 17 mei vindt de tweede bijeenkomst dit schooljaar voor ouders met een kind met een autisme-spectrumstoornis plaats van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Deze avond zal in het teken staan van de toekomst, studeren en zelfstandig wonen. Hiervoor hebben we Stumass uitgenodigd. Dit is een organisatie die beschermd wonen en gespecialiseerde ambulante begeleiding in meerdere studentensteden biedt.