Porta Mosana

Nieuws

15-2-2017 |Uitnodiging thema-avond Ouderraad 23 maart: hoe praat ik met mijn kind over sociale media?

De ouderraad van het Porta Mosana College nodigt u uit voor een informatieavond: Hoe praat ik met mijn kind over sociale media?

15-2-2017 |Goede beoordeling onderzoek Elsevier van vwo en havo Porta Mosana College

Elsevier beoordeelt jaarlijks alle middelbare scholen in Nederland op grond van basisgegevens van de Onderwijsinspectie. Ook dit jaar scoren zowel vwo als havo van het Porta Mosana College wederom ‘goed’. Alle beoordeelde onderdelen scoren ‘voldoende’ met enkele uitschieters naar ‘supergoed’.

8-2-2017 |Op Maat onderwijs: opleiding docenten BKT-VO (Basiskwalificatie Toetsing Voortgezet Onderwijs)

In een van vorige nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen over het belang van goede formatieve, maar ook summatieve, toetsen voor het leerproces van onze leerlingen.

8-2-2017 |Internationalisering: uitwisseling met Seinajoki, Finland, tto 2

Vorige week is een groep van 22 leerlingen uit tto2 onder begeleiding van drie docenten vertrokken naar Finland. Dit was de eerste van twee ontmoetingen.

1-2-2017 |Vanaf schooljaar 2017-2018 aanbod volwaardig vhbo in Maastricht-Oost en West

Vanaf het schooljaar 2017-2018 zal LVO Maastricht zowel in Maastricht-West als ook in Maastricht-Oost volwaardig vhbo (havo en havo/tl)-onderwijs (inclusief Tweetalig Onderwijs Engels) aan bieden. Voortschrijdend inzicht leert ons namelijk dat wij met het alleen aanbieden van vhbo-onderwijs in Maastricht-West, onvolledig havo-onderwijs aanbieden in Maastricht-Oost en daardoor een voor ons belangrijke doelgroep, namelijk leerlingen van Maastricht-Oost en de Heuvelland-gemeenten, onvoldoende bereiken.