Porta Mosana

Nieuws

15-6-2016 |Expositie leerlingen 5 vwo tekenen: Een muur van betekenis, kies het meest bijzondere idee!

Overal op de wereld kennen we plekken die ons herinneren aan…
de Chinese Muur, de Berlijnse Muur, de Klaagmuur ….. muren met een betekenis, met een idee, een functie, een begrenzing, een doorgang.
Elke school heeft eigen herinneringen, zoals foto’s, medailles, oorkondes en andere gedenkwaardige zaken. We willen soms ook een plek hebben om iemand te gedenken die plots niet meer bij ons is, echt een goede, blijvende plek is er nog niet.


1-6-2016 |Getallen rondom de eindexamens 1e tijdvak

Vorige week donderdag sloten we de laatste eindexamens van het 1e tijdvak af. Het waren de laatste twee examens in een spannende reeks van 31 proeven van bekwaamheid voor onze 224 examenkandidaten. Op havo werd in 16 vakken eindexamen gedaan, op het vwo in 18. Alles bij elkaar maakten zij 752 examenwerken, variërend van 2 kantjes met ook multiple choice vragen voor de talen t/m 6 of meer kantjes voor Nederlands of geschiedenis. Ook voor sommige bètavakken werden veel kantjes vol geschreven en ook nog bijlagen getekend. Voor de docenten van de examenklassen een forse klus om die goed te corrigeren. Opgeteld spendeerden de examenleerlingen samen ruim 54 klokuren in de examenruimten.

1-6-2016 |Versterkt talenonderwijs: Saskia Sinschek v4d ontvangt Goethe Certificaat

In het kader van talentontwikkeling biedt het Porta Mosana College de mogelijkheid om deel te nemen aan versterkt talenonderwijs (VTO). Saskia Sinschek uit V4D heeft deelgenomen aan het traject voor versterkt Duits. Op woensdag 25 mei mocht Saskia het Goethe-Certificaat niveau B2 officieel in ontvangst nemen.

1-6-2016 |24 Leerlingen vervullen maatschappelijke stage in Wallonië (België)

Vorig jaar hebben Jacqueline Deprins van de sectie Frans, Annemiek Markenhof, MaS-coördinator VWO en Nicole Persoon van het Stagebureau LVO Maastricht het initiatief genomen voor maatschappelijke stages bij scholen in Wallonië. Dit schooljaar hebben maar liefst 24 leerlingen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Hieronder geven Timothy Bos, Puck Thissen, Caecilia Roding en Nienke Visser een impressie hoe zij de stage bij onze zuiderburen hebben ervaren en wat zij daarvan hebben geleerd.

25-5-2016 |BSM-leerlingen havo en vwo 4 organiseren sporttoernooien

Als onderdeel van het vak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) moeten de BSM-leerlingen van havo 4 een basketbaltoernooi organiseren voor de brugklassen, de BSM-leerlingen van vwo/tto 4 organiseren een volleybaltoernooi voor de derde klassen, waarover u in onderstaande stukken meer kunt lezen.