Porta Mosana

Nieuws

12-9-2018 |Begaafdheidsprofielschool (BPS): Afname van testen in de brugklas

Zoals u vorige week in Porta Nieuws hebt kunnen lezen is het Porta Mosana College 12 jaar geleden gestart met het ontwikkelen van een (hoog) begaafdenbeleid en is sinds 2009 BegaafdheidsProfielSchool (BPS-school).

12-9-2018 |Rekenonderwijs

Voor havo en vwo maakt het resultaat van de centrale rekentoets in het schooljaar 2018-2019 geen deel uit van de slaag-zakregeling. De rekentoets dient wel tenminste één keer te zijn afgelegd als verplicht onderdeel van het eindexamen en het resultaat wordt vermeld op de cijferlijst. Het is mogelijk dat vervolgopleidingen, afhankelijk van de studie, gewicht toekennen aan het cijfer van de centrale rekentoets. Het niveau van de centrale rekentoets is zowel bij havo als vwo het 3F niveau.

12-9-2018 |Mini-symposium burgerschapsvorming - What’s In It For Me?

Wat in 2016 begon als één droom van twee leerlingen van het Porta Mosana College HV is in een paar jaar uitgegroeid naar een volwaardig jongereninitiatief dat voorbij de stadsgrenzen zijn sporen achterlaat . Puck (2003, tto 4) en Juul (2001, vwo 5) hebben de daad bij hun droom gevoegd.

5-9-2018 |Porta Mosana College: sportvriendelijke school

Het Porta Mosana College is een sportvriendelijke school en biedt leerlingen met talent voor sport middels op maat facilitering de mogelijkheid om ook tijdens de middelbare school periode te blijven investeren in de ontwikkeling van hun talenten op sportgebied.

5-9-2018 |Internationalisering, uitnodiging klankbordgroep 18 september

Internationalisering is een speerpunt van het Porta Mosana College en een vanzelfsprekend onderdeel van ons onderwijs. De samenleving kent een steeds grotere diversiteit en onze leerlingen komen in toenemende mate in aanraking met de ontwikkeling in andere landen, hun talen, hun culturen. Zij gaan wellicht na de middelbare school een opleiding in het buitenland volgen. Kortom, onze leerlingen worden wereldburgers.