Porta Mosana

Nieuws

5-6-2019 |Catwalk vrijdag 7 juni: Let’s recycle

Wij leven in een wegwerpmaatschappij. Veel wordt vervangen omdat het
niet meer modieus is of omdat het niet meer voldoet aan de eisen die we stellen. Vroeger werd kapotte kleding, bij voorkeur onzichtbaar, opgelapt. De kledingstukken werden versteld of gestopt zodat het langer te dragen was.


29-5-2019 |Bitterballenborrel voor havo 5

Voor de meeste eindexamenleerlingen zit het erop; er is de afgelopen weken hard gewerkt om de eindexamens tot een goed einde te brengen. Op dinsdag 21 mei sloten de leerlingen van havo 5 deze periode van zwoegen en zweten samen met hun docenten af in de Herremeniezaal van Heer onder het genot van (alcoholvrije) drankjes en heerlijke bitterballen.
Wij wensen alle eindexamenleerlingen alvast een heerlijke, welverdiende vakantie toe en we hopen iedereen te zien op woensdag 3 juli bij de diploma-uitreiking!
De mentoren van H5


29-5-2019 |Rome reis klassieken en tekenen vwo 5

De studiereis Rome is dit jaar voor de eerste keer gezamenlijk door de secties klassieken en tekenen georganiseerd. Hieronder verstaan we een cultuurhistorische reis, met aandacht voor de klassieke oudheid omdat de reis een plaats heeft binnen het programma van Klassieke Culturele Vorming (KCV) bij de klassieke talen en bij tekenen. Voor beide vakken betekent dit uiteraard dat we tijdens deze reis ook kennis maken met het latere Rome: de Middeleeuwen, de renaissance, de barok en het moderne Rome, waarin er voor het vak Tekenen specifiek gekeken wordt naar de sleutelwerken van het examenprogramma.

22-5-2019 |Voortgangsgesprek met de Inspectie van het Onderwijs

Net voor de meivakantie, op donderdag 17 april, bezochten twee inspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs onze school om met docenten, een vertegenwoordiging van de medezeggenschapsraad (MR) en de schoolleiding te spreken over onderwijstijd, verantwoording en dialoog en kwaliteitszorg Op basis van deze gesprekken kwamen de inspecteurs tot de conclusie dat op alle onderdelen vooruitgang is geboekt en het verbeterplan naar tevredenheid wordt doorgevoerd.

22-5-2019 |Uitnodiging van de oudervereniging: thema-avond over het puberbrein op 25 juni

Worstelt u thuis ook zo met uw pubers? Vraagt u zich af: waarom maakt mijn zoon of dochter zijn of haar huiswerk niet? Waarom vergeten ze steevast dingen? Waarom zitten ze de hele dag vast geklit aan hun telefoon? Waarom hebben ze prompt een afwijzend weerwoord als ik hen iets vraag?